Liite A: Paikallissanasto

Paikallissanasto paikannuksen työkaluksi ja jäsennyksen avuksi.

Paikallissanasto paikallistamisen työkaluksi ja jäsennykseksi, opiksi ja iloksi.

Sanasto ei koskaan ole valmis. Kommentoi siis, ehdota korjauksia ja lisäyksiä.

~  ~  ~

Alue — areaali; maanpinnan määräosa; laajemmin jk muun pinnan osa, seutu t. ympäristö.

Essentia — (erit. elottomista oliosta) olemus; olennaiset asiat.

Essentiaalinen — olennainen, välttämätön, asian ytimeen liittyvä; itsenäinen, ilman näkyvää syytä syntyvä t. toimiva, ulkoisista tekijöistä riippumaton.

Geografia — maantiede, maantieto. Georgica — Vergiliuksen opetusrunoelma maanviljelyksestä.

Identiteetti — (omin) olemus, ominaislaatu, yksilöllisyys, essentia; henkilöys; katsoa kaksi asiaa yhtäläiseksi, yhtäläisyys, samuus.

Kartta — mittakaavan mukainen, pelkistetty ja selitetty piirroskuva jstak alueesta; pienennetty kuvaus suuremmasta alasta maapallonpintaa; muista kaavamaisista piirroksista; eräistä kuvastoista; leimapaperi. Kartografia — kartanpiirustustaito, kartoin esittäminen, karttaoppi. Kartogrammi — levinneisyys-, tilastokartta. Karttakeppi — keppi, jota käytetään jtak seinäkartasta tms. osoitettaessa. Karttaoppi — karttojen valmistusta ja käyttöä käsittelevä oppi, kartografia. Karttapoikkeama — karttapohjoisen ja maantieteellisen pohjoisen välinen kulma, napaluvun kulma, poikkeama. Karttaselitys — vars. geol. ja maanjakokarttaa täydentävä asiakirja.

Kartoittaa — laatia jstak kartta; tutkia kartoittimella; tav. selvittää, selvitellä, tutkia, pohtia.

Jatka lukemista ”Liite A: Paikallissanasto”