Kolonisaation jäljet IV: Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio + Yliopistopoliittisia totuuksia fyysisen maailman tarpeellisuudesta

Lähetyksen ensimmäinen osa on jatkumoa Kolonisaation jäljet -sarjalle,
jonka tämänkertaisessa osassa käsitellään saamelaisten totuus- ja
sovintokomissiota. Totuus- ja sovintokomission yhteydessä on puhuttu
paljon asuntolapolitiikasta, kielen menettämisestä ja
pakkosuomalaistamispolitiikasta. Vaikuttaako siltä, että valtio olisi
valmis pyytämään vanhoja syntejään anteeksi? Entä miten käy nykyisten
syntien kanssa: pohjoisen kaivosten, ratifioimattomien ILO 169
-sopimusten, kulttuurisen appropriaation, saamelaismääritelmän, Tenojoen kalastuskieltojen, jäämeren junaradan? Mitä komission toiminnasta voi pahimmillaan ja parhaimmillaan seurata? Niina Siivikko kertoo komission
toiminnasta, tavoitteista ja siihen liittyvistä odotuksista sekä
peloista.

Lähetyksen toisessa osassa puolestaan tarkastellaan sitä, mitä Tampereen
säätiö-yliopistolla tapahtuu, miksi yliopisto on luopumassa useista
rakennuksistaan ja toisaalta sitä, miksi on keskeistä, että ihmiset
voivat yliopistolla tulla fyysisesti yhteen ja miksi yliopistolla ei
tulisi tapahtua vain mitattavissa olevia ja talouden ehdoilla tapahtuvia
asioita. Myös Totuusradion historian kaari limittyy yliopistolla
tapahtuneisiin ja tapahtuviin muutoksiin. Innovaatio-yliopistosta ja
2009 vuoden yliopistolakiuudistuksen vastustuksesta Totuusradio sai
siipensä, ja nyt näyttää siltä, että yliopistoyhteys säätiöittämisen ja
tilojen politiikan myötä katkeaa. Tässä osassa ääneen pääsee liuta
Totuusradion tekijöitä, eli Sonja Lampinen, Tommi Silvennoinen ja Lasse
Poser
sekä Linnasta ei luovuta -liikkeen aktiivi Perttu Ahoketo sekä
tutkija Tuukka Tomperi.

Tiettävästi tämä on viimeinen Totuusradio, joka lähetetään Radio
Moreenin taajuudelta, sillä Moreeni on ilmoittanut lopettavansa kaikki
avustajaohjelmansa, eli vapaaehtoisvoimin tehdyt ohjelmat. Päätös on
yliopistolta yksipuolinen ja se liittyy ei-mihinkään. Vaikkakin jotain
tällä päätöksellä ilmeisesti halutaan säästää. Ei välttämättä kuitenkaan
radioasemaa itseään, sillä ei ehkä tule yllätyksenä, jos Moreeni
kokonaisuudessaan ajetaan muutaman vuoden päästä alas. Aika näyttää.

Toimittaja:
Aura Kalli

Musiikki:
Laura Moisio: Kuulin linnun
Ailu Valle: Nunnuka-lai-laa
Rozalen y Tongo: Hijas de este tiempo
Nina Simone: Ain’t got No, I got Life
Awazê çiya: Apê me