Matkoja utopiaan: Hitaamman ajan tila

Suljetussa ja valmiissa maailmassa jokainen utopia on koditon” (Ernst Bloch)

Millaisista tulevaisuuksista kannattaa vielä keskustella ja millaiset tulevaisuudet ovat mahdollisia? Millainen on hitaamman ajan tila ja kuinka sinne pääsee?

Mikko Lahtinen ja Olli Herranen tekevät Matkoja utopiaan –ohjelmasarjan päättävässä lähetyksessä matkan mahdolliseen ja muodostavat hitaamman ajan tilan.

Tämä maailma tuottaa myös pilkkakirveitä, joilla vaikuttavaan todellisuuteen kriittisesti suhtautuvat ja sen tuolle puolen osoittavat poliittiset näkemykset ja teoreettiset esitykset voidaan leimata pelkäksi »utopismiksi » tai »idealismiksi». Utopismin, idealismin tai »realismin» määreiden kohdalla onkin kysyttävä, kuka niitä kulloinkin antaa ja käyttää tai millaisissa yhteyksissä niitä viljellään. »Utopismi» tai »utopistisuus » ovat usein juuri poliittisia leimoja, joilla kriittisiltä tai epämiellyttäviltä ajatuksilta ja pyrkimyksiltä voidaan pyrkiä viemään olemassaolon oikeutus vaikkapa karrikoimalla ne irvikuvikseen, antiutopioiksi. Tämä voi tapahtua »realismin» tai »pluralismin» nimissä, vaikka kysymys olisikin ovelasta olemassa olevaan tyytyvästä ja sopeuttavasta kyynisestä »reaalipolitiikasta». Jos utopiasta on tällaisen lamauttamaan pyrkivän politiikan vastavoimaksi, itsestäänselvyyden asemaa tavoittelevien oppien kyseenalaistajaksi, voi utopiassa olla kysymys muustakin kuin harmittomasta ja hampaattomasta kuvitelmasta – jostakin enemmästä, kuten esimerkiksi subversiivisen joukkoliikkeen »realistisesta» manifestista.” (Mikko Lahtinen)

Lähetys maanantaina 24.1.2011 kello 22–24 on nauhoite. Sekä maanantain ohjelman että perjantain 28.1.2011 uusinnan voi kuunnella Tampereen läheisyydessä taajuudella 98,4 tai verkossa, samaan aikaan kuin maanantain lähetyksen.

Musiikin lähetykseen tarjoaa Juha Venäläinen (juha.venalainen@uta.fi).

Kuuntele maanantain lähetys osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantain uusinta osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.