Mielenterveyspolitiikkaa – onko sitä?

Mielenterveyteen liittyvät kysymykset ovat olleet toistuvasti esillä mediassa. Viesti on pääosin se, että mielenterveyspalvelut eivät toimi niin kuin niiden oletetaan toimivan ja ettei apua aina saa kun sitä tarvitsee. Elämmekö enää hyvinvointivaltiossa ja millaisena tilanne näyttäytyy mielenterveystyötä tekevien ja asiaa yhteiskuntafilosofisesti lähestyvien tutkijoiden silmissä? Illan lähetyksessä keskustellaan suomalaisen mielenterveyspolitiikan kehityksestä ja nykytilasta.

Teemoina ovat muun muassa mielenterveyspoliittisten reformien epäonnistuminen ja julkishallinnon uudistaminen Suomessa. Ongelmana tuntuisi olevan, että järjestelmämme tuottaa nyt satoja tuhansia ”syrjäytyneitä” työmarkkinoiden ulkopuolelle sen sijaan, että heidän yhteiskunnalliseen asemaansa pyrittäisiin vaikuttamaan tasavertaisina kansalaisina ruohonjuuritason mielenterveystyöllä.

Toimittaja Matti Kortesoja haastattelee aiheesta Pertti Hämäläistä ja Markku Saloa.

Pertti Hämäläinen on lääkäri ja toimii tällä hetkellä Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön nuorisopsykiatrian kliinisenä opettajana. Hämäläinen on työskennellyt vuodesta 1994 lähtien lääkärinä sekä psykiatrisissa sairaaloissa, että avohoidon mielenterveyspalveluissa ja omaa laaja-alaisen käytännön ja teoreettisen tuntemuksen psykiatrian ja mielenterveystyön eri osa-alueilta. Hän on toiminut myös 2000-luvun alussa neljä vuotta Tay:n sosiaalipsykiatrian opettajana. Hämäläisen lähestymistapa  mielenterveys- ja päihdepolitiikkaan lähtee yhteiskuntakriittisistä sosiaalipsykiatrisista näkökulmista ja tutkimustyö kohdistuu psykiatrian historiaan ja filosofiaan. Erityisenä mielenkiinnon kohteena hänellä ovat mielenterveystyön ja psykiatrian diskurssien ja rakenteiden murroskohdat. Murroskohtien aikana käytävien valtakamppailujen kriittinen analyysi avaa meille näkymän psykiatriatieteen kielten ja käytäntöjen poliittisuuteen.

Markku Salo on väitellyt 1996 Italian ja Suomen mielenterveysreformeista. 2000-luvulla Salo on tutkinut mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita sekä kouluttanut ja ohjannut mielenterveys- ja päihdepalvelujen käyttäjiä tutkimaan ja arvioimaan palveluita. Vuodesta 2011 hän on toiminut Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisen säätiön toiminnanjohtajana.

Molemmat haastateltavat ovat olleet myös mukana aihetta käsittelevässä kirjaprojektissa. Suomen mielenterveyspolitiikan lähihistoriaa kriittisesti tarkastelevan Reformin pirstaleet – mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen  -kirjan teemana on muun muassa lähetyksessäkin käsiteltävä psykiatrian hajaantuminen suomalaisessa sosiaalivaltiossa. Kirjan päätösluku ”Mielenterveyspolitiikan umpikujat ja mahdollisuudet Suomessa” on tiivistelmä Hämäläisen ja Markku Salon vuonna 2009 äänitetystä keskustelusarjasta.

  • Ensilähetys: maanantai 11. helmikuuta 2013 klo 22–24

  • Uusinta: perjantai 15. helmikuuta 2013 klo 22–24

  • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

  • Internet-kuuntelu 1TUNEIN

  • Internet-kuuntelu 2http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

  • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.