Lukupiiri: Imperiumi I

 

Imperiumi on viime vuosien merkittävimpiä keskustelunavauksia ”uudesta maailmanjärjestyksestä”, joka näkyy paljaimmillaan globalisaatioksi nimetyissä ilmiöissä. Taloudellisten, poliittisten ja kulttuurillisten rajojen avautuminen merkitsee perinteisten kansallisvaltioiden vallan murentumista ja siirtymistä uuteen, koko maailman käsittävään poliittiseen järjestelmään.

Yhdysvaltalainen kirjallisuudentutkija Michael Hardt ja italialainen itsenäinen tutkija Antonio Negri nimeävät hajautettuun valtaan tukeutuvan maailmanjärjestyksen Imperiumiksi. Perinteisestä imperialismista eroten Imperiumilla ei kuitenkaan ole yhtä valtakeskusta, eikä sitä perinteisessä mielessä johda kukaan. Silti sen vaikutukset näkyvät kaikkialla, koska Imperiumi ei tunnusta rajoja.

Imperiumi on laaja ja kunnianhimoinen teos, jonka tavoitteena on jäljittää viime vuosikymmenien aikana syntynyt Imperiumi osaksi historiallista kehitystä, tarkastella sen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja hahmotella tapoja, joilla vallan uudelleenjakoon voi vastata. Se on suuresti kiitetty ja kiistelty analyysi globaalista taloudesta, joka on muuttanut pelin säännöt peruuttamattomasti, mutta tarjonnut samalla väylän radikaalille, loputtomasti muuntuvalle vastarinnalle. Se on 2000-luvun tärkeimpiä kirjoja – rohkea ja haastava manifesti uudelle ajalle.

Suora lähetys kuullaan maanantaina 31.10. klo 22–24. Ohjelma uusitaan perjantaina 4.11. Taajuuden 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) lisäksi lähetykset ovat kuultavissa internetissä:

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys