Lukupiiri: Poliittinen teologia

Carl Schmitt als Student 1912

”Suvereeni on se, joka päättää poikkeustilasta.”

Illan Totuusradiolukupiirissä perehdytään Carl Schmittin teokseen Poliittinen teologia: neljä lukua suvereenisuusopista (Tutkijaliitto, Helsinki 1997, suomentanut Tapani Hietaniemi, esipuheet Kaarlo Tuori, Markku Koivusalo ja Mika Ojakangas) [Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. 1922].

Sisällys

1.luku. Suvereenisuuden määritelmä
Suvereenisuus ja poikkeustila. Suvereenisuuden käsite Bodinilla ja luonnonoikeudellisessa oikeusopissa esimerkkinä suvereenisuuden ja poikkeustilan käsitteellisestä yhteydestä. Poikkeustapauksen huomiotta jättäminen liberaalin oikeusvaltion opissa. Erilaisten sääntöä (normia) tai poikkeusta koskevien tieteellisten intressien yleinen merkitys.

2. luku. Suvereenisuuden ongelma oikeusmuodon ja päätöksenteon ongelmana
Uusia teoksia valtio-opin alueella: Kelsen, Krabbe, Wolzendorff. Oikeusmuodon päätöksen tekoon pohjautuva ominaislaatu (suhteessa tekniseen ja esteettiseen muotoon) – Päätöksenteon sisältö ja päätöksenteon subjekti sekä päätöksenteon merkitys sinänsä. Hobbes esimerkkinä ”desisionistisesta” ajattelusta.

3. luku. Poliittinen teologia
Teologisia käsityksiä valtio-opissa. Juridisten käsitteiden, erityisesti suvereenisuuen käsitteen sosiologia. Aikakauden sosiaalisen rakenteen ja sen metafyysisen maailmankuvan, erityisesti monarkian ja teistisen maailmankuvan, vastaavuus. Siirtymä transsendenttikäsityksistä immanenssiin 1700-luvulta 1800-luvulle (demokratia, orgaaninen valtio-oppi, oikeuden ja valtion identtisyys).

4. luku. Vastavallankumouksen valtiofilosofiasta (de Maistre, Bonald, Donoso Cortés)
Desisionismi vastavallankumouksen valtiofilosofiassa. Autoritaariset ja anarkistiset teoriat ”luonnostaan hyvän” ja ”luonnostaan pahan” ihmisen teesien vastakkaisuuden perustasta. Liberaalin porvariston asema ja Donoson määritelmä siitä. Aatehistoriallinen kehitys legitiimisyydestä diktatuuriin.

Mitä on valtio-oikeudellinen positivismi? Miksi Schmitt puolustaa desisionismia? mistä päätös tulee, kun se tulee ei-mistään?

Ohjelman toimittaa Santeri Ulkuniemi

 

  • Ensilähetys: maanantai 14. lokakuuta 2013 klo 22–24

  • Uusinta: perjantai 18. lokakuuta 2013 klo 22:30–00:30

  • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

  • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

  • Internet-kuuntelu 2: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

  • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa