You have joined to women’s revolution

[suomeksi alla]

This evening’s broadcast is called ”You have joined to women’s revolution” and it is a continuation of  the last year’s last program called ”You have all the right to protect your surroundings”. Except the very first beginning, the whole broadcast is in english, and it is about Rojava, Kurdistan and especially about Kurdistan women’s liberation movement.

Autonomous Administration of North-East Syria – also known as Rojava – is based on the theory of democratic confederalism. It has it’s bases on three main pilars: direct democracy, ecology and women’s liberation. The area established it’s autonomy in 2012 and it has been one of the rare areas in Middle East where people from different ethnicities and religions have lived more or less in balance with each other – all though, ISIS (or Daesh) and Turkey have attacked to different places on the area several times. Last attack and occupational war started in October 2019 by Turkey and it’s jihadist proxies, causing a severe humanitarian crisis on the area while hundreds of thousands people have fled from their homes. The war has been dirty in many ways: chemical weapons have been used, women have been executed with most brutal ways and there has been attacks against civilians and also medical personnel.

In spite of the circumstances and of the misery caused by Turkey’s president Recep Tayyip Erdogan and his allies, Rojava continues to inspire many people in and outside of the Autonomous area. Sometimes the burden of getting inspired with such heavy costs feels almost unbareable, but at the same time it obligates us even more to dream about  our own utopias, organize ourselves – and of course to being in solidarity with Rojava. Rojava gives us sparks of hope and shows that it is possible to live in other way with each other than just capitalistic, statial or patriarchal ones.

It is time to start talking about – as some of you already have – what all this means to us in our lives and in our circumstances. In program we will hear an interview of heval Viyan. She is a member of European jineolojî comitee and she will tell us about one of the democratic confederalism’s main principles, women’s liberation – or more specifically, about Kurdistan women’s liberation movement.

So, close your eyes, and let your imagination fly while listening to heval Viyan. I hope you get inspired and also find something to criticize with – and then bring your thoughts, ideas and dreams together with your comrades, friends and closest ones. After all, utopias are a bit difficult to put into practice alone.

In the very beginning of the program we will hear 5 thesis of Varis-network concidering COVID-19 epidemic and the exceptional circumstances we are facing at the moment. This will be only in Finnish, sorry!

Music:

Mehmûd Berazî: Nivişta Gerîlla

Awazê Çiya: Sara

Njihe: Čađa

Niemi: Spiraalit

Koma Şehîd Newal: Va ye îro YPJ

Belize: Mis dos Madres

Olette liittyneet naisten vallankumoukseen

Tämänkertainen lähetys ”Olette liittyneet naisten vallankumoukseen” on jatkumoa vuoden 2019 viimeiselle lähetykselle ”On kaikki oikeus puolustaa elinympäristöään”. Aivan alkua lukuunottamatta koko lähetys on tällä kertaa englanniksi. Lähetys käsittelee Rojavaa, Kurdistania ja erityisesti Kurdistanin naisten vapautusliikettä.

Koillis-Syyrian autonominen alue – joka tunnetaan myös nimellä Rojava – perustuu demokraattiselle konfederalismille. Se rakentuu kolmesta pääpilarista: suorasta demokratiasta, ekologiasta ja naisten vapautuksesta. Alue julistautui autonomiseksi vuonna 2012 ja se on ollut yksi harvoista Lähi-Idän alueista, missä ihmiset eri etnisyyksistä ja uskontokunnista ovat eläneet enemmän tai vähemmän tasapainossa keskenään – huolimatta siitä, että ISIS sekä Turkki ovat hyökänneet eri puolille aluetta useita kertoja. Viimeisin hyökkäys ja miehityssota alkoi lokakuussa 2019 Turkin ja sen jihadistiliittolaisten hyökättyä alueelle. Miehityssotaa on seurannut humanitaarinen kriisi satojen tuhansien ihmisten jouduttua pakenemaan kodeistaan. Sota on ollut monella tapaa likainen: kemiallisia aseita on käytetty, naisia teloitettu mitä julmimmilla tavoin ja siviilien sekä lääkintähenkilökunnan kimppuun hyökätty. 

Olosuhteista ja kaikesta Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin aiheuttamasta kurjuudesta huolimatta, Rojava inspiroi yhä edelleen lukuisia ihmisiä – niin autonomisen alueen ulko- kuin sisäpuolellakin. Ajoittain se, että saa inspiraatiota asiasta, jonka hinta on näin kallis, tuntuu lähes sietämättömältä, mutta samalla se velvoittaa entistä enemmän tavoittelemaan omia utopioitamme, järjestäytymään – ja tietysti osoittamaan solidaarisuutemme Rojavalle. Rojava antaa meille toivon kipinöitä ja osoittaa, että on mahdollista elää muissakin kuin kapitalistisissa, valtiollisissa ja patriarkaalisissa suhteissa. Näinä aikoina se on enemmän kuin tärkeää muistaa.

On aika aloittaa keskustelu siitä, mitä tämä tarkoittaa meidän elämässämme ja meidän olosuhteissamme – niinkuin jotkut teistä jo ovat aloittaneetkin. Ohjelmassa Euroopan jineolojîa-komitean jäsen, heval Viyan kertoo meille, mistä Kurdistanin naisten vapautusliikkeessä on kyse. Joten, sulkekaa silmänne ja antakaa mielikuvituksenne lentää. Toivottavasti heval Viyanin jakamat ajatukset inspiroivat, ja ehkä löydätte jotain kritisoitavaakin – ja ehkäpä sitten voimme koota ajatuksemme, ideamme ja unelmamme yhteen yhdessä tovereidemme, ystäviemme ja läheistemme kanssa. Utopioita kun on kovin vaikeaa rakentaa yksin.

Aivan ohjelman aluksi kuullaan kuitenkin Varisverkoston viisi teesiä koskien vallitsevaa korona-epidemiaa, valmiuslakia ja vallitsevaa poikkeuksellista tilannetta. Tämä osio on suomeksi.

Musiikki:

Mehmûd Berazî: Nivişta Gerîlla
Awazê Çiya: Sara
Njihe: Čađa
Niemi: Spiraalit
Koma Şehîd Newal: Va ye îro YPJ
Belize: Mis dos Madres