VAPAA LIIKKUVUUS!

Valta on aina reaktiivista, se on yritys vastata ja ottaa haltuun toimintaa antamalla sille jokin syy tai tehtävä. Ihmisten halu muuttaa elämänsä, halu elää toisin, on olennaista. Syyn kysyminen halulle on muutoksen ja liikkeen kieltämistä. Valta syyllistää aina.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cp1oMOEQQdY[/youtube]

Raja:

mielivaltaisesti maahan piirretty viiva, jonka puolesta voidaan vuodattaa niin omien kansalaisten kuin varsinkin vihollisten ja muukalaisten verta rajattomasti.

Ulkomaalainen:

ihminen, jolla on periaatteessa luovuttamattomat ihmisoikeudet, mutta käytännössä ei, koska ne on varattu kansalaisille.

Suomalainen:

etnis-poliittinen kategoria muinaisajoilta, jolloin ihmisen olemuksen ajateltiin olevan kiinni yhteisöön kuulumisessa eikä pärjäämisessä kapitalistisilla markkinoilla. Käytetään nykyään lähinnä, kun halutaan osoittaa, että joku ei ole suomalainen.

Maanantaina 18.19. klo 22–24 Totuusradiossa Vapaan liikkuvuuden aktiivin Markus Himasen haastattelu (1 h) ja Himasen keskustelu Jussi Vähämäen kanssa (1 h). Lähetys on nauhoite ja se kuullaan uusintana perjantaina 23.10. samaan kellonaikaan.

Kuuntele maanantaina:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantaina:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

LISÄKSI:

KATSO YLIOPISTO-TV:N SIIRTOLAISMAKASIINI

————————————————————————————————————————

Manifesti vapaan liikkuvuuden puolesta

Samalla, kun globalisaatio pyrkii vapauttamaan pääoma- ja informaatiovirrat sekä tavaroiden liikkumisen, on globaali siirtolaisuuden hallinta entisestään kasvanut. Kontrollimekanismit yrittävät estää ihmisiä liikkumasta ja etsimästä parempaa elämää ylläpitäen diktatuureja ja halpatuotantovyöhykkeitä. Ulkomaalaislait, jotka tekevät ihmisistä “laittomia”, luovat joustavaa, prekaaria ja heikon neuvotteluvoiman omaavaa työvoimaa työnantajien armoille.

Meidän on tässä tilanteessa jo pelkästään oman etumme vuoksi asetuttava kaikkien – “laillisten” ja “laittomien” – siirtolaisten ja pakolaisten rinnalle Suomen ja Euroopan unionin siirtolaisvihamielistä politiikkaa vastaan. Syiden kysyminen ihmisten liikkeelle nousee viranomaisten tarpeista kontrolloida – oleellista on halu rakentaa parempaa elämää. Kaikilla ihmisillä on syntyperästä riippumatta oltava vapaus liikkua ja asettua asumaan minne haluavat.

Karkotukset lopetettava

Suomesta käännytetään vuosittain satoja turvapaikanhakijoita ulkomaalaisviraston toimesta. Karkotettujen joukossa on ollut ihmisiä, jotka ovat asuneet ja rakentaneet elämäänsä Suomessa jo vuosia. Viranomaiset pyrkivät toteuttamaan karkotukset salassa. He vetoavat salassapitovelvollisuuteen – eivät suojellakseen ihmisiä, vaan estääkseen keskustelun järjettömistä päätöksistään. Ulkomaalaisviraston toiminta on tuotava päivänvaloon ja mielivaltaiset karkotukset pysäytettävä.

Säilöönottokeskukset suljettava

Kaikkialla Euroopassa turvapaikanhakijoita ja muita maahantulijoita suljetaan säilöönottokeskuksiin. Säilöönotossa on kyse räikeästä länsimaisten oikeusperiaatteiden loukkaamisesta, sillä säilöönotettuja ei pidetä vangittuna minkään rikossyytteen tai –tuomion takia. Heidän “rikoksensa” on yksinkertaisesti “ulkomaalaisuus”.

Loppu rajojen ulkoistamiselle

Euroopan unioni pyrkii taloudellisella ja poliittisella painostuksella siirtämään rajavalvonnan lähialueiden valtioille. Tiukka viisumipolitiikka yhdistettynä rajavalvonnan kiristämiseen pakottaa ihmiset turvautumaan hengenvaarallisiin liikkumismuotoihin. ”Laitonta” siirtolaisuutta tuottaa nimenomaan politiikka, joka väittää hallitsevansa sitä. Tämä pätee myös ihmiskauppaan: lupajärjestelmät ja rajakontrolli luovat ne olosuhteet, joissa seksityöhön pakottaminen on mahdollista ja estävät ihmisiä pakenemasta tilanteista, joihin he ovat joutuneet.

Työ- ja oleskelulupa irrotettava toisistaan

Koska työlupa on sidoksissa oleskelulupaan, merkitsee työpaikan menetys siirtolaisille karkotusta. Siirtolaiset joutuvat karkotuksen pelossa suostumaan mihin työhön tahansa millä hinnalla tahansa, eivätkä pysty vaikuttamaan työoloihinsa. Laittomaan asemaan pakotetuilla siirtolaisilla ei ole useimmissa maissa pääsyä edes aivan perustaviin palveluihin kuten terveydenhuoltoon. Kaikki väliaikaiset ja ehdolliset luvat, kuten b-luvat, on muutettava pysyviksi. Paperittomat on laillistettava – koko Euroopassa ja ehdoitta.

Kohti avointa kansalaisuutta

Paperittomien siirtolaisten kohdalla puhe ihmisoikeuksista on osoittautunut tyhjäksi. Karmeat historialliset ennakkotapaukset osoittavat, ettei ihmisoikeuksia kunnioiteta ilman kansalaisuuden tuomaa suojaa. Siksi kansalaisuuskäsitettä on välttämätöntä laajentaa. Euroopan kansalaisuus kuuluu jokaiselle unionin alueella elävälle ihmiselle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.