Käsite-käsite

 

Tulkoon rikkiviisas metafysiikka, ravatkoon spekulatiivinen ratsu ja kysyttäköön ”kuka, mitä häh?”. Enter Käsitekahvila ja Psykokahvila!

Lauantaina 24.9.2011 alkoi Kulttuurikahvila Hertassa Tampereella jatkuvatoiminen filosofisten keskustelukahviloiden sarja, joka pitää sisällään alaotsikot Käsitekahvila ja Psykokahvila. Käsitekahvila ja Psykokahvila ovat Totuusradion, Hertan, niin&näin:in ja filosofia.fi-nettiportaalin yhteistyöprojekti, jonka tehtävänä on vastata syvällisten kansankeskusteluiden tarpeeseen. Käsitekahvila suunnistaa maailmassa filosofisin käsittein ja psykokahvila paneutuu ihmiseen psykologian kautta.

Avauksessa käsiteltiin käsitettä käsite. Mutta kuten avauksessa pystyimme huomaamaan, ei käsitteen käsite käsittelyä voi jättää pelkästään käsitekahvilan käsittelyyn, vaan sitä on pakko palata käsittelemään myös Totuusradiossa. Mikä on käsite, mitä hyötyä sen käsittelystä on ja miten totuus rakentuu käsitteissä?

Näitä kysymyksiä ovat studiossa pohtimassa Käsitekahvilan alustajien käsitenojatuolifilosofi Herrasen ja mannermaisen käsitefenomenologian filosofi Niemelän lisäksi esoteerisen käsitepsykomaantieteen filosofi Koskensilta, käsitemielenfilosofi Pesonen ja käsitejalkaisen ympäristövallankumouksen karhun niminen filosofi Vadén.

Suora lähetys kuullaan maanantaina 26. syyskuuta klo 22–24. Ohjelma uusitaan perjantaina 30. päivä. Taajuuden 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) lisäksi lähetykset ovat kuultavissa internetissä:

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

Yksi ajatus artikkelista “Käsite-käsite”

  1. Missä määrin postmoderni ajatus siitä, että politiikka on kamppailua käsitteistä, on hegeliläistä perua? Pohdittiinko käsitteen käsitettä ennen Hegeliä?

    Entä miten tähän suhteutuu Raamatusta löytyvä lause: ”Alussa oli sana”?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.