Kolonisaation jäljet 3: Maat ja vedet Saamenmaalla

Kesällä 2017 astui voimaan Suomen ja Norjan valtioiden keskinäinen sopimus Tenojoen uusista kalastuskiintiöistä. Neuvottelut alueen alkuperäiskansan saamelaisten kanssa aloitettiin vasta sopimuksen astuttua voimaan.

Saamelaiset kokivat, että heidän oikeuksiaan poljettiin, eikä heidän ääntään kuultu. Joukko saamelaisia perusti moratorion Tenolle Tiirasaaren alueelle ja ilmoitti, ettei valtioiden välinen laiton sopimus päde alueella. He halusivat palauttaa päätäntäoikeuden alueen vanhoille suvuille ja ottaa saamelaisten oman tapaoikeuden käyttöön.

Samoihin aikoihin pitkään jatkunut keskustelu poromäärien vähentämisestä jäkälikköjen palauttamiseksi on tullut jälleen ajankohtaiseksi. Saamelaisten kotiseutualueella pohjoisessa Suomessa käydään jatkuvaa kamppailua tilasta ja maankäytöstä. Saamelaiskäräjien jäsenen Jan Saijetsin sanoin, Lapissa kuulee usein sanottavan, että kairaan mahtuu kaikki. Vastoin yleistä luuloa, Lappi ei kuitenkaan ole ääretön tyhjä metsien ja jänkien peittämä erämaa.

Pohjoisen metsiä on hakattu rankasti viime vuosikymmeninä, kaivokset valtaavat alaa, matkailukeskukset ja turistit ottavat tilansa ja tiet halkovat jäljelle jääviä luonnontilaisia alueita yhä pienempiin osiin. Arktinen luonto on haavoittuvainen ja herkkä. Samalla se on kuitenkin myös rikas. Perinteiset luontaiselinkeinot uhkaavat jäädä tulostavoitteiden jalkoihin ja saman kohtalon jakavat niihin sidoksissa olevat saamen kielet ja kulttuuri.

Ohjelmassa haastatellaan Tenojoen moratoriosta vastanneen Ellos deatnu –liikkeen jäsentä, Suomen saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laitia sekä saamelaiskäräjien jäsentä Jan Saijetsia. Lisäksi kuullaan Áslak Holmbergin videoviesti ajalta ennen Tenojoen sopimuksen hyväksymistä. Ohjelman ovat toimittaneet Aura Kalli ja Mari Tuominen.

Synnyttikö ohjelma uusia kysymyksiä, ajatuksia tai toiveita seuraavasta aiheesta.
Kirjoita kommenttisi tämän ohjelmasivun kommenttikenttään tai lähetä ideasi osoitteeseen totuusradio.kollektiivi at gmail . com

30

10 2017

GRMMXI & kapinallinen kuva

Keskustelua visuaalisen poliittisuudesta, edistyksestä ja taantumuksesta graafisen suunnittelun alueella, horisontaalisuudesta, ristiriitaisuudesta, organisoitumisesta, sananvapaudesta, kriittisestä suunnittelusta, vapaudesta, moniäänisyydestä, helppoudesta, spektaakkelista, rekuperoinnista, katumainoksista, elitismistä, vastarintaisesta visuaalisuudesta ja kapinallisesta kuvasta. Taru Happosta, Eevi Rutasta ja Samuli Saarista haastattelee Lasse Poser.

 

16

10 2017

Kasvinkumppaneita

Kuva: Maija Repo

Kasvit ovat happea tuottavaa biomassaa, syötäväksi tehtäviä ei-inhimillisiä toisia, älykkäitä ja tuntevia ongelmanratkaisijoita sekä työtä, tiedontuotantoa ja tulevaisuuksia muokkaavia toimijoita. Mitä merkitystä näillä erilaisilla kasvien ymmärtämisen tavoilla on? Miten kasvit kasvattavat ihmisiä? Miten kapitalistiset ja muut talouden järjestykset muokkaavat kasvillisuuksia ja muokkautuvat kasvien kanssa? Millaisia eettisiä suhteita kasveihin ja niiden ympärillä voidaan muodostaa?

Lähetyksessä kuljetaan ruoantuotannon rikkakasveista kasvillisuuden biopolitiikkaan. Ensimmäisen tunnin aikana kuullaan Maija Suomelan ääneenlukemana ohjelman toimittajan, väitöskirjatutkija Pieta Hyvärisen Sukupuolentutkimus-Genusforskning –lehden Luontokulttuurit-teemanumerossa julkaistu artikkeli Ruoantuotannon ristiriitoja rikkaruohonjuuritasolla: Kitkeminen työnä, tiedontuotantona ja tulevaisuuksien tekemisenä. Toisella tunnilla syvennytään kasvillisuuden ja ihmisten suhteiden moninaisuuteen professori Catriona Sandilandsin luennolla Phytopolitics: For Forays in Vegetation, joka on nauhoitettu Linköpingissä Plantarium: Re-Imagining Green Futures -konferenssissa.

Lähetyksessä kuultavat kappaleet esitysjärjestyksessä:

Hello Psychaleppo: Celebration Blue (alkuosa)
Capitol K: Capital Beat Sticky
Chris Clark: Lord of Dance
Hey-O-Hansen: moon
Ninni Forever Band: Uusipäivä
Dolls Are Creepy: Boo’s Castle
Kaki King: Gay Sons of Lesbian Mothers
Venetian Snares: Senki Dala

 

 

09

10 2017

Mielenterveystyön muutokset Brittein saarilla

Kuulemme tänään tuoreita näkökulmia brittiläiseen mielenterveystyöhön. Markku Salo haastattelee seuraavia brittiläisen mielenterveystyön asiantuntijoita: musiikkikirjailija ja eläkkeelle siirtynyt psykiatrisen osaston ylihoitaja Trevor Barre, Ison-Britannian sosiaalityöntekijöiden liiton toiminnanjohtaja ja Lounais-Lontoon Springfieldin sairaalan entinen johtava sosiaalityöntekijä Ruth Allen, mielenterveyspalvelujen tilaaja Mark Robertson Lounais-Lontoosta ja Nottinghamin yliopiston mielenterveystutkimuskeskuksen professori Mike Slade. Ohjelman viimeisessä neljänneksessä Salo keskustelee filosofi Tapani Laineen kanssa Markkinoiden mieli mielenterveystyössä ohjelmasarjasta. Ohjelma on viisiosaisen ohjelmasarjan viimeinen.

25

09 2017

NOG20 – Analysis from the Streets of Hamburg

Mathias Wåg, Dan Koivulaaksi and Jukka Peltokoski answer the following questions asked by Lasse Poser:

1) Why are we here? How do you see our goals in these protests, tools to achieve these goals and how are we succeeding at the moment?

2) What about the G20? What are they trying to achieve?

3) The police is acting aggressively. How do you see their strategy?

4) The mainstream media is concentrating to the violence of the protestors, not to the violence of the police, not to mention to the violence of global capitalism. What do you think of the behaviour of mainstream journalists?

5) What do you think about the current state of mass demonstrations? What can we achieve here that we cannot achieve elsewhere?

6) What are in your opinion the most central themes, questions or challenges for the progressive movements at the moment?

7) What greetings would you like to send for the revolutionaries of our time?

The programme is made in collaboration with Kumu.info. For more photos, see:
http://kumu.info/nog20-greetings-from-hamburg-audio-interviewsphoto-series/

 • Broadcast: Monday 18th of September 2017, 20:00–22:00 (UTC+2)

 • Frequency: FM 98,4 (only in Tampere, Finland)

 • Internet stream 1: TUNEIN

 • Internet stream 2: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

 • The programme will be listenable and downloadable in the programme archive (ohjelma-arkisto).

18

09 2017

Yhteiskunnallinen ahdistus ja medikaalinen masennus – Otteita Totuusradion kevään 2017 mieliteemoista


Masennus ja ahdistus ovat nykyään erittäin yleisiä suomalaisten keskuudessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan joka viides suomalainen sairastuu masennukseen jossain vaiheessa elämäänsä. Kevään 2017 viimeisessä lähetyksessä tehdään koontia Totuusradiossa tänä vuonna aiemmin kuulluista ohjelmista, joissa on käsitelty masennusta, ahdistusta, toivoa ja epätoivoa.

Mielenterveystyön piirissä monesti avuksi tarjotaan lääkkeitä ja terapiassa ratkaisua haetaan pääasiassa yksilön psyykeestä ja kokemuksista. Kuitenkin masentuneiden huomattavan suuri määrä ja ahdistuksen yleisyys kielivät siitä, että syitä näille löytyy myös ympäröivästä yhteiskunnasta. Ohjelmassa pohditaan yhteiskunnan rakenteista kumpuavia tekijöitä mielen ongelmiin ja pyritään luomaan synteesiä seuraavista lähetyksistä: Markkinoiden mieli mielenterveystyössä III, Mikä meitä ahdistaa?, Aktivismin kritiikki II, Toivoradio ja Mielenterveystyön myllerrykset Brasiliassa. Lähetyksessä kuullaan myös neljän kokemusasiantuntijan mietteitä masennuksesta.

Ohjelman ovat koostaneet ja toimittaneet Aura Kalli ja Mari Tuominen.

 • Lähetysaika: maanantai 29. toukokuuta 2017 klo 20:00–22:00

 • Radiotaajuus: 98,4 (Radio Moreeni, kuuluvuus 50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://153.1.15.29:8080/moreeni.mp3

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

 

Ohjelmassa kuullaan seuraavat kappaleet:
Brian Reitzell & Marc Almond: Snake Charmer
Miriam Makeba: Carnival
Giora Feidman: Ken Bakodesh/Mitsva Gdola/Lema’an Tzion
Portishead: Numb
J!Kumpulainen ja Veijarit: Ristini kannan
Pasatono: Overtura maromera
Jyri Pitkänen: Yö oli alakuloinen

29

05 2017

Finnish migration politics today: how asylum seekers are turned into ”illegal” people

Right to live support demonstration in Tampere spring 2017.

Who has the right to live? Is Finland still a constitutional state? How are people made “illegal”? How is Fortress Europe being built?

Right to Live demonstration in Helsinki march 2017

Asylum seekers have demonstrated for their right to live at Rautatientori in Helsinki for over 100 days. This spring we have seen in Finland more and more forced deportations to countries like Iraq, Afghanistan and Somalia, where the security situation has only worsened during last years. Finnish migration policies have tightened during last couple of years. New laws and immigration offices guidelines and pracitices have led to an unbearable situation from the human rights perspective. At the same  time a huge wave of support from ordinary people has made the struggle for more humane migration politics more visible than ever.

Totuusradio addresses the current migration politics, changes in the immigration legislation and talks about the people in the middle of it all. In studio Veera Kaleva is leading the discussion with asylum seekers and other Free Movement Network -activists from Tampere Ahmed, Ali, Anna-Reetta, Imran, Jonna and Ramin in English. We will also hear short recordings in Finnish from the seminar “Kohti inhmillisempää turvapaikkapolitiikkaa”  that was organized in Helsinki 3.5. by Vapaa yliopisto and University of Helsinki Faculty of Law. The programme is streamed live, comments and questions can be sent by commenting this article.

22

05 2017

Mielenterveystyön myllerrykset Brasiliassa

Mielenterveystyön myllerrykset Brasiliassa kuvaa Brasilian psykiatrisen reformin aatteellista historiaa, nykykäytännön ristiriitoja ja kokemusasiantuntemuksen nousua. Maailma ei maapallon toisella puolella olekaan niin erilaista kuin voisi kuvitella. Erojakin on ja niitä molempia avaavat tutkija Markku Salon haastattelut. Haastatteluvieraina psykiatrit Paolo Amarante ja Eduardo Vasconcelos, psykoterapeutti Pertti Simula sekä kokemusasiantuntijat Luciano Liro ja Nelson Nascimento. Puheen lomassa harvinaista brasilialaista musiikkia tyylilajienkin tuolla puolen.

Markku salo haastateltavineen.

 

08

05 2017

Toivoradio

Hope locates itself in the premises that we don’t know what will happen and that in the spaciousness of uncertainty is room to act.” Rebecca Solnit 2004

Miten voi toivoa maailmassa, jonka elinkelpoisuus vaikuttaa kaikin puolin olevan vaakalaudalla? Miten toivoa koetaan, tuotetaan ja ylläpidetään? Millaisia merkityksiä toivolla on poliittisessa toiminnassa ja yhteiskunnallisissa liikkeissä? Mitä toivo oikeastaan edes on? Mikä erottaa sen katteettomasta optimismista tai naiivista kehitysuskosta?

Toivoradion lähtökohtana on Rebecca Solnitin teos Hope in the Dark. Vuonna 2004 julkaistun kirjan esseissä Solnit käsittelee toivoa toimintana ja mahdollisuutena ja esittelee erilaisia toivoa herättäviä yhteiskunnallisen toiminnan muotoja eri vuosikymmeniltä. Teoksen ympärillä kokoontui keväällä 2017 lukupiiri, jonka jäsenistä osa on mukana suorassa lähetyksessä keskustelemassa toivosta yhdessä Jiipu Uusitalon ja Saara Särmän kanssa. Lisäksi lähetyksessä kuullaan otteita 1.4. Suomen sosiaalifoorumin Lisää aktivismia vai eroon aktivismista? -keskustelutilaisuudesta. Lähetyksen toimittavat Veera Kaleva ja Pieta Hyvärinen.

”The future is dark, which is on the whole, the best thing the future can be, I think.” Virginia Woolf 1915

Rebecca Solnit: Protest and persist: why giving up hope is not an option
Saara Särmä: Toivo, onko sitä?
YLE Elävä arkisto: Toivosta ja epätoivosta
David Graeber: Hope in Common
The Guardian: Readers recommend playlist: Songs about hope and resilience

 • Lähetysaika: maanantai 10. huhtikuuta 2017 klo 20:00–22:00

 • Radiotaajuus: 98,4 (Radio Moreeni, kuuluvuus 50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://153.1.15.29:8080/moreeni.mp3

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

 

10

04 2017

Aktivismin kritiikki II

Aktivismin kritiikki II jatkaa loppuvuodesta 2016 kuullun samannimisen ohjelman innoittamana itsekriittistä keskustelua aktivismista. Ohjelmassa keskustellaan toiminnan motiiveista, luonteesta ja sen vaikutuksista itse toimijoihin. Lisäksi puhutaan pahoinvoinnista aktivistipiireissä sekä kokemustiedon siirtymättömyydestä lyhyiden projektien ja vaihtuvien aktivistien välillä. Lopuksi esitetään mietittäväksi kysymyksiä, toiveita ja ehdotuksia muutoksen suunnasta.

Keskustelua käyvät Aura Kalli ja Liina Lumikari. Lähetyksen taustalla ovat keskustelut, joita on käyty muiden aktivistien ja ei-aktivistien kanssa.

 • Lähetysaika: maanantai 3. huhtikuuta 2017 klo 20:00–22:00

 • Radiotaajuus: 98,4 (Radio Moreeni, kuuluvuus 50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://153.1.15.29:8080/moreeni.mp3

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

Ohjelmassa kuullaan seuraavat kappaleet:
Chicha Libre: Sonido Amazonico
Manu Chao: Desaparecido
Carel Kraayenhof: Mambo
Teemu Raudaskoski: Vapauden cumbia
Jaakko Laitinen & Väärä raha: Saippuakuplia
Bob Dylan: Times they are a-changing
Manouche: Swing Revolution

Ohjelma on nauhoite. Palautetta voi antaa kommentoimalla tätä artikkelia.

03

04 2017