Finnish migration politics today: how asylum seekers are turned into ”illegal” people

Right to live support demonstration in Tampere spring 2017.

Who has the right to live? Is Finland still a constitutional state? How are people made “illegal”? How is Fortress Europe being built?

Right to Live demonstration in Helsinki march 2017

Asylum seekers have demonstrated for their right to live at Rautatientori in Helsinki for over 100 days. This spring we have seen in Finland more and more forced deportations to countries like Iraq, Afghanistan and Somalia, where the security situation has only worsened during last years. Finnish migration policies have tightened during last couple of years. New laws and immigration offices guidelines and pracitices have led to an unbearable situation from the human rights perspective. At the same  time a huge wave of support from ordinary people has made the struggle for more humane migration politics more visible than ever.

Totuusradio addresses the current migration politics, changes in the immigration legislation and talks about the people in the middle of it all. In studio Veera Kaleva is leading the discussion with asylum seekers and other Free Movement Network -activists from Tampere Ahmed, Ali, Anna-Reetta, Imran, Jonna and Ramin in English. We will also hear short recordings in Finnish from the seminar “Kohti inhmillisempää turvapaikkapolitiikkaa”  that was organized in Helsinki 3.5. by Vapaa yliopisto and University of Helsinki Faculty of Law. The programme is streamed live, comments and questions can be sent by commenting this article.

22

05 2017

Mielenterveystyön myllerrykset Brasiliassa

Mielenterveystyön myllerrykset Brasiliassa kuvaa Brasilian psykiatrisen reformin aatteellista historiaa, nykykäytännön ristiriitoja ja kokemusasiantuntemuksen nousua. Maailma ei maapallon toisella puolella olekaan niin erilaista kuin voisi kuvitella. Erojakin on ja niitä molempia avaavat tutkija Markku Salon haastattelut. Haastatteluvieraina psykiatrit Paolo Amarante ja Eduardo Vasconcelos, psykoterapeutti Pertti Simula sekä kokemusasiantuntijat Luciano Liro ja Nelson Nascimento. Puheen lomassa harvinaista brasilialaista musiikkia tyylilajienkin tuolla puolen.

Markku salo haastateltavineen.

 

08

05 2017

Toivoradio

Hope locates itself in the premises that we don’t know what will happen and that in the spaciousness of uncertainty is room to act.” Rebecca Solnit 2004

Miten voi toivoa maailmassa, jonka elinkelpoisuus vaikuttaa kaikin puolin olevan vaakalaudalla? Miten toivoa koetaan, tuotetaan ja ylläpidetään? Millaisia merkityksiä toivolla on poliittisessa toiminnassa ja yhteiskunnallisissa liikkeissä? Mitä toivo oikeastaan edes on? Mikä erottaa sen katteettomasta optimismista tai naiivista kehitysuskosta?

Toivoradion lähtökohtana on Rebecca Solnitin teos Hope in the Dark. Vuonna 2004 julkaistun kirjan esseissä Solnit käsittelee toivoa toimintana ja mahdollisuutena ja esittelee erilaisia toivoa herättäviä yhteiskunnallisen toiminnan muotoja eri vuosikymmeniltä. Teoksen ympärillä kokoontui keväällä 2017 lukupiiri, jonka jäsenistä osa on mukana suorassa lähetyksessä keskustelemassa toivosta yhdessä Jiipu Uusitalon ja Saara Särmän kanssa. Lisäksi lähetyksessä kuullaan otteita 1.4. Suomen sosiaalifoorumin Lisää aktivismia vai eroon aktivismista? -keskustelutilaisuudesta. Lähetyksen toimittavat Veera Kaleva ja Pieta Hyvärinen.

”The future is dark, which is on the whole, the best thing the future can be, I think.” Virginia Woolf 1915

Rebecca Solnit: Protest and persist: why giving up hope is not an option
Saara Särmä: Toivo, onko sitä?
YLE Elävä arkisto: Toivosta ja epätoivosta
David Graeber: Hope in Common
The Guardian: Readers recommend playlist: Songs about hope and resilience

 • Lähetysaika: maanantai 10. huhtikuuta 2017 klo 20:00–22:00

 • Radiotaajuus: 98,4 (Radio Moreeni, kuuluvuus 50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://153.1.15.29:8080/moreeni.mp3

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

 

10

04 2017

Aktivismin kritiikki II

Aktivismin kritiikki II jatkaa loppuvuodesta 2016 kuullun samannimisen ohjelman innoittamana itsekriittistä keskustelua aktivismista. Ohjelmassa keskustellaan toiminnan motiiveista, luonteesta ja sen vaikutuksista itse toimijoihin. Lisäksi puhutaan pahoinvoinnista aktivistipiireissä sekä kokemustiedon siirtymättömyydestä lyhyiden projektien ja vaihtuvien aktivistien välillä. Lopuksi esitetään mietittäväksi kysymyksiä, toiveita ja ehdotuksia muutoksen suunnasta.

Keskustelua käyvät Aura Kalli ja Liina Lumikari. Lähetyksen taustalla ovat keskustelut, joita on käyty muiden aktivistien ja ei-aktivistien kanssa.

 • Lähetysaika: maanantai 3. huhtikuuta 2017 klo 20:00–22:00

 • Radiotaajuus: 98,4 (Radio Moreeni, kuuluvuus 50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://153.1.15.29:8080/moreeni.mp3

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

Ohjelmassa kuullaan seuraavat kappaleet:
Chicha Libre: Sonido Amazonico
Manu Chao: Desaparecido
Carel Kraayenhof: Mambo
Teemu Raudaskoski: Vapauden cumbia
Jaakko Laitinen & Väärä raha: Saippuakuplia
Bob Dylan: Times they are a-changing
Manouche: Swing Revolution

Ohjelma on nauhoite. Palautetta voi antaa kommentoimalla tätä artikkelia.

03

04 2017

Oleva on, ei oleva ei – Emanuele Severinon filosofiasta

Italialainen filosofi Emanuele Severino (s. 1929) on Suomessa suhteellisen vähän tunnettu, mutta saattaa jäädä viime vuosikymmenten ajattelijoista yhdeksi niistä harvoista, jotka eivät kulu aikaan. Severino ajattelee koko länsimaista filosofiaa uudelleen:

Ne, jotka kääntävät Platonin ja Aristoteleen maineikkaan ilmaisun – ’filosofia syntyy thaumasta’ – ’ihmettelyksi’, leikkivät filosofialla. Sana thauma tarkoittaa enemmän kuin pelkkää ’hämmästelyä’, sen varsinainen merkitys on ’kauhistuttavassa’. Filosofia syntyy tuosta äärimmäisen kauhun näystä, siitä olemattoman näystä, mistä ihminen on peräisin ja mihin hän palaa; sitten oliot yritetään rakentaa tämän kuilun päälle. Voisimme kai sanoa, että jokainen länsimaisen kulttuurin rakenne, jokainen koneisto ja parannuskeinon tyyppi rakentuu tuon näyn herättämänä.” (Emanuele Severino: Kärsimys, kohtalo, kapitalismi, s.13.)

Itse asiassa Severinon ajattelu lähtee ennen kaikkea Parmenideen ongelmasta: ”Oleva on, ei oleva ei.” Tai pikemminkin siitä, että maailma avautuu ihmisen eteen thaumana, kauhistuttavana ei-olevana (kr. me on). Parmenideen lausumaa ’Oleva on, ei oleva ei ole’ on kuitenkin filosofiassa muuntunut länsimaisen ajattelun nihilistiseksi ytimeksi, filosofiseksi ristiriidattomuuden periaatteeksi ’Oleva on, ja kun oleva on, ei oleva ei ole’, jossa oleva tuomitaan olemattomaksi.

Severino palauttaa olevan ikuisuuden ja sen ilmenemisen. Hän ei silti yritä elvyttää ’aitoa filosofiaa’ eikä etsi ’alkuperää’: alun alkaen filosofia on erehdystä eivätkä sen tarjoamat pelastus- ja parannuskeinot Parmenideen muotoilemaan ongelmaan eli episteme, ’totuus’ ja ’tekniikka’ eri muodoissaan ole lopulta muuta kuin nihilismiä, olkoon asialla sitten Aristoteles, Heidegger tai moderni luonnontiede.

Vaikka Severino on ankara akateeminen oppinut, kysymys olevan olemisesta on hänelle paljon muuta kuin kuiva akateeminen asia. Hän kirjoittaa myös ns. tavalliselle lukijalle ymmärrettävästi.

Ja koska kysymys on koko länsimaisen ajattelun ja kulttuurin kritiikistä, ajatellessaan olevan olemisen uudelleen auki Severino tekee interventioita kulttuurin eri aloille ja koettelee niiden perustavia uskomuksia. Puhuessaan esim. psykiatreille Severino toteaa:

”Jos asiat ovat niin kuin ne ovat, eli niin kuin Länsimainen kulttuuri sanoo niiden olevan, silloin masentunut ihminen ei ole sairas. Hän on juuri se, joka onnistuu näkemään, kohtaamaan nykyihmisen nihilistisen tilanteen seuraukset”.

Mutta Severinon ajattelu ei kuitenkaan johda pessimismiin, vaan olemisen iloon.

Suomeksi Severinolta on ilmestynyt vuonna 1997 kirja Kärsimys – Kohtalo – Kapitalismi. Se esittelee Severinon filosofisen identiteetin eri puolia: reettori, ankara filosofi, poleemikko ja haastateltava.

Severinosta ja hänen filosofiastaan keskustelevat Jussi Vähämäki ja Tapani Laine.

 • Lähetysaika: maanantai 27. maaliskuuta 2017 klo 20:00–22:00

 • Radiotaajuus: 98,4 (Radio Moreeni, kuuluvuus 50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://153.1.15.29:8080/moreeni.mp3

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

 

27

03 2017

Miten taistella ilmastonmuutosta vastaan?


Tutkimustietoa ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta on yllin kyllin ja yhä enemmän. Vauhdilla lämpenevä ilmasto tuntuu maalla ja meressä ympäri planeettaa. Ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy äärevien sääilmiöiden yleistymisessä. Lähi-Idän poikkeuksellinen kuivuusjakso ei aiheuttanut Syyrian sisällissotaa, mutta se oli yksi monesta tekijästä sen taustalla. Miksi ilmastonmuutos ei kosketa? Mitä poliittisia, taloudellisia ja yksilöllisiä seurauksia ilmastonmuutoksen hyväksymisellä voisi olla? Totuusradiossa pohditaan tapoja ymmärtää ja puhua ilmastonmuutoksesta ja muista maailmanlaajuisista ympäristöongelmista. Miten ilmastonmuutoksesta pitää kirjoittaa? Miten se pitää ymmärtää? Minkälainen tarina ilmastonmuutos on?

Suorassa lähetyksessä keskustelevat ainakin Lauri Lahikainen, Tiina Heikkilä, Mikko Pelttari ja Lasse Poser.

 

13

03 2017

Mikä meitä ahdistaa?

mikameitaahdistaa

Raoul Vaneigem kysyi vielä joitain vuosikymmeniä sitten, kuka haluaa maailman, jossa vakuutus siitä että emme kuole nälkään sisältää riskin siitä, että kuolemme tylsyyteen. Postfordistiseen tuotantoon siirtymisen seurauksena yhteiskunnallisten affektien maisema on kuitenkin muuttunut. Esiintyy väitteitä, että tylsyyteen kuolemisen vaara on korvautunut ahdistukseen kuolemisen vaaralla (kts. esim. teksti ”We Are All Very Anxious”). Onko ahdistus prekaarin mielentilan keskeisin tunne? Onko ahdistus inhimillisen olemisen kannalta keskeinen tunne? Miltä ahdistus tuntuu, kannattaako sitä juosta pakoon ja miten voimme kääntää sen eduksemme?

Eetu Vireniä, Iida-Liina Linneaa, Nanna Hauskaa, Petri Tervoa, Tere Vadénia, Jussi Vähämäkeä ja Jaana Pirkkalaista haastattelee Lasse Poser. Musiikista vastaa Renne Pesonen.

 • Lähetysaika: maanantai 6. maaliskuuta 2017 klo 20:00–22:00

 • Radiotaajuus: 98,4 (Radio Moreeni, kuuluvuus 50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://153.1.15.29:8080/moreeni.mp3

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

   

06

03 2017

Näyttelemisestä

nayttelemisesta
”Voi olla oikeesti montaa mieltä, mutta mulle se keskeinen työkalu näyttelijälle on myötätunto ja ihan oikeestaan suorastaan rakastamisen kyky.”

Se vaatii rohkeeta tutustumista itseen ja rohkeeta tutustumista maailmaan, rohkeeta ulospäinsuuntautuneisuutta ja myöskin siinä mielessä tavallaan itseen päin kääntymistä, että kykenee paljastamaan itsensä itselleen, kykenee olemaan tietyllä tapaa ihan järkyttävän rehellinen siinä mitä tekee.”

Näyttelemisen ydin on mulla aina ollu niinku sillai jossain semmosessa ihmisyydessä ylipäätään, jollain semmosella sukupuolettomalla alueella. Mä en oo kohdannu niin rajusti niitä ongelmia, jotka liittyy naisena tai miehenä olemiseen. Mä oon onnistunu sivuuttaan sen asian. Ikään ku se ei ois niin oleellista, ku se ei mun mielestä oo.”

Ite se näyttelemisen akti ei oo se taide vaan se on se taideteos missä mie näyttelen.”

Teatteri musta varsinkin on nuorten laji. Teatterin tehtävä on aina vähän niinku tulla ja tuulettaa ja muuttaa asioita, ja sitten nuorella ihmisellä on vielä sitä jotain, minkä kanssa ne tulee ja huutaa.”

Näyttelijäopiskelija Anna Kankilan kysymyksiin näyttelemisestä, näyttelijäntyöstä ja näyttelijäopinnoista vastaavat koulukaverit Milla-Mari Pylkkänen, Pietu Wikström ja Verneri Lilja sekä näyttelijä Joanna Haartti.

Ohjelmassa kuultava musiikki on nuorten näyttelijöiden käsistä ja suista.

 • Lähetysaika: maanantai 27. helmikuuta 2017 klo 20:00–22:00

 • Radiotaajuus: 98,4 (Radio Moreeni, kuuluvuus 50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://153.1.15.29:8080/moreeni.mp3

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

   

27

02 2017

Kumu-radio

sporttibaari2

Kumu-radiossa kuulemme ääneen luettuja nettilehti Kumun artikkeleita. Ehdimme kuulemaan ainakin tekstit ”Kapitalismin profeetat”, ”Rossini, ruoka ja musiikki” sekä ”He pakenivat saappaat jalassa”. Anna Kankila ja Lasse Poser lukevat. Musiikkina kuulemme Kumu-sivuston tekno-kuraattori Joonas Aleksin valikoimia Viikon kumu -kappaleita.

http://kumu.info/ http://kumu.info/ http://kumu.info/ http://kumu.info/ http://kumu.info/

kumuradio

Tags:

13

02 2017

Politiikka, sukupuoli ja suomirockin tulevaisuus?

hulda

Minna Kaisa Kallinen, taiteilijanimeltään Hulda Huima, on helsinkiläinen laulaja ja lauluntekijä. Hulda Huimalta & Hitaat Sekunnit yhtyeeltä ilmestyi juuri levy, joka on ehtinyt kerätä lyhyessä ajassa kriitikoilta suitsutusta.

Hulda Huima on tuttu näky myös poliittisilta tukikeikoilta. Hän on lisäksi ottanut kantaa tasa-arvon puolesta suomalaisessa musiikki- ja keikkaympäristössä ja järjesti viime joulukuussa Minifesti-festarit Helsingissä aiheeseen liittyen. Huldan kanssa keskustelee ja musiikkia kuuntelee suorassa lähetyksessä Henri Salonen.

 • Lähetysaika: maanantai 6. helmikuuta 2017 klo 20:00–22:00

 • Radiotaajuus: 98,4 (Radio Moreeni, kuuluvuus 50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://153.1.15.29:8080/moreeni.mp3

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

   

06

02 2017