Systeemin jälkisäädökset

kuva: Vlora Hoti (Instagram @vxhx.art)

Uusi vuosikymmen on alkanut. Maapallo lämpenee. Ilmastonmuutos etenee. Luonnon monimuotoisuus vähenee. Talous sentään kasvaa. Onko Suomi tässä virran mukana kulkija vaiko kunnianhimoinen edelläkävijä jonnekin toisaalle?

Kasvava ympäristötietoisuus, lisääntyvä tieto luonnon ja yhteiskuntien tilasta ja ympäristöliike etsivät muutosta tilanteeseen.
Tammikuussa Luonto-liitto järjesti Tampereella Suuren systeeminsäätöillan. Totuusradio tallensi alustukset ja kutsui alustajat keskustelemaan aiheesta lisää.

Ääneen pääsevät BIOS-tutkimusyksikön Ekologinen jälleenrakennus -hankkeesta filosofi Tere Vadén, Talous ekologisen kriisin aikakaudella -raportin laatinut perustulotutkija Johanna Perkiö sekä Feministisen talousajattelun Elävä talous -kirja suomeksi mukauttanut ja täydentänyt tietokirjailija Eeva Talvikallio.

Keskustelua säätelee Tapani Laine

Taustatietoa

– BIOS-tutkimusyksikön Ekologinen jälleenrakennus -hanke
https://eko.bios.fi/
– Vasemmistofoorumin raportti
http://vasemmistofoorumi.fi/julkaisut/tutkimusraportit/johanna-perkio-talous-ekologisen-kriisin-aikakaudella-2019/
Elävä talous -kirja
https://vastapaino.fi/sivu/tuote/elava-talous/2319366

 

Äärioikealta valtavirtaan: oikeistoajattelun arkipäiväistymisestä.

Syyskauden ensimmäisessä Totuusradiossa tartutaan (poliittista) elämäämme jälleen (tai kenties edelleen) rienaavaan vitsaukseen, äärioikeistoon. Eräs keskeisimpiä kysymyksiä lieneekin, millä termillä meidän tulisi tätä yhteiskuntiemme rakenteisiin pesiytynyttä ideologisten käytäntöjen arsenaalia kuvata? Milloin tulisi puhua fasismista ja onko äärioikeisto käsitteenä ylipäänsä terävin mahdollinen kyseisen ilmiön tavoittamiseen? Pohdimme tätä käymällä läpi historiallisten fasististen liikkeiden läpimurtoja sekä niihin osallistuneiden yhteiskunnallisten voimasuhteiden muutoksia.

Sen sijaan, että näkisimme fasismin jonain täysin toisena, enemmän tai vähemmän kaukaisena tulevaisuuden uhkana, pyrimme saamaan kosketuspintaa niihin äärioikeistolaisiin tendensseihin, joita yhteiskunnissamme on jo nyt läsnä. Ajattelu ja arkipäiväistä elämää järjestävät käytännöt eivät muutu yhtäkkiä, vaan kuten Antonio Gramsci asian ilmaisee, molekulaarisesti, huomaamattomasti sekä usein selkiemme takana. Miten tunnistaa äärioikeistolaisia poliittisia tendenssejä?

Yhdistämme äärioikeistolaisen ajattelun myös hegemoniseen uusliberalismiin sekä kapitalistisen yhteiskunnan ristiriitoihin. Uusliberalismia ja äärioikeistoa yhdistää ennen kaikkea vaihtoehdottomuuden ilmapiiri. Äärioikeistolaisuus ei suinkaan asetu kapitalismia vastaan, vaan kuten sekä historia että nykypäivä osoittavat, päinvastoin. Osalle porvaristosta äärioikeisto saattaa hyvinkin olla kriisitilanteissa houkutteleva vaihtoehto tai vähintäänkin pienempi paha.

Problematisoimme myös valtavirtaista tapaa käsittää äärioikeisto osana kulttuurisotaa, jossa vastakkain ovat edistykselliset, usein nuoret ja kaupunkilaiset voimat sekä taantumukselliset, vanhat ja perifeeriset voimat. Pohdimme, kuinka tämä jäsennys piilottaa merkittäviä seikkoja siitä, mitä kulttuurisodan kummatkin puolet, Suomessa esimerkiksi Vihreät ja Perussuomalaiset, jakavat. Yhteistä kummallekin on muun muassa se, ettei kapitalistiselle talousjärjestelmälle nähdä vaihtoehtoja. Onko valintamme siis äärioikeiston ja progressiivisen uusliberalismin välillä?

Äänessä Sauli Havu, Mikko Lahtinen ja Sonja Lampinen.

Keskustelussa mainittuja tekstejä ja teoksia:
Mario Candeias (2019, Rosa-Luxemburg-Stiftung) The Rise of Global Authoritarianism
https://www.rosalux.de/en/publication/id/40834/the-rise-of-global-authoritarianism-1/
Stuart Hall (1992, Vastapaino) Kulttuurin ja politiikan murroksia
Anu Kantola & Hanna Kuusela (2019, Vastapaino) Huipputuloiset
Benedict Anderson (2017, Vastapaino) Kuvitellut yhteisöt 

 

Peltojen poliittinen talous

Kuva: Oma Maa -luomuosuuskunta

 

Onko ruoka hyödyke vai yhteisvaurautta?
Mitä ruokasuvereniteetti edellyttää? Mitä se merkitsee poliittisena ilmiönä?
Miten kumppanuusmaatalous muuttaa ruoantuotantoa?
Miten siirrytään ruoantuotannon reformeista ruokavallankumoukseen?

Miten globaali ruokajärjestelmä on muotounut kapitalistisissa talouden suhteissa?
Mikä merkitys halvalla ruoalla on kapitalistisissa yhteiskuntajärjestyksissä?
Millä tavoin ja kenelle halpa ruoka on halpaa?
Miten ilmastonmuutos muuttaa kapitalistista ruokataloutta?

Lähetys koostuu kahdesta luennosta ja niiden kommentaareista.

Ruby van der Wekken: Food sovereignty now! So South, so North
Jason W. Moore: The Crucible of Cheap Food: Capital, Class, and Climate in the Unmaking of Modern Agriculture

Ruby van der Wekken työskentelee Siemenpuu-säätiössä ja on osa Oma Maa -luomuosuuskuntaa sekä Commons.fi-kollektiivia.  Jason W. Moore on ympäristöhistorioitsija, joka työskentelee apulaisprofessorina Binghamtonin yliopistossa. Luennot on nauhoitettu Food Sovereignty -seminaarissa Helsingissä 18.10.2017.

Luentoja kommentoivat Jenny Gkiougki, kumppanuusmaatalousaktiivi ja kreikkalaisen Agroecopolis-verkoston perustaja sekä Tero Toivanen, poliittisen talouden väitöskirjatutkija ja BIOS-tutkimusyksikön jäsen.

Lähetyksen toimittaa Pieta Hyvärinen.

 

Kasvinkumppaneita

Kuva: Maija Repo

Kasvit ovat happea tuottavaa biomassaa, syötäväksi tehtäviä ei-inhimillisiä toisia, älykkäitä ja tuntevia ongelmanratkaisijoita sekä työtä, tiedontuotantoa ja tulevaisuuksia muokkaavia toimijoita. Mitä merkitystä näillä erilaisilla kasvien ymmärtämisen tavoilla on? Miten kasvit kasvattavat ihmisiä? Miten kapitalistiset ja muut talouden järjestykset muokkaavat kasvillisuuksia ja muokkautuvat kasvien kanssa? Millaisia eettisiä suhteita kasveihin ja niiden ympärillä voidaan muodostaa?

Lähetyksessä kuljetaan ruoantuotannon rikkakasveista kasvillisuuden biopolitiikkaan. Ensimmäisen tunnin aikana kuullaan Maija Suomelan ääneenlukemana ohjelman toimittajan, väitöskirjatutkija Pieta Hyvärisen Sukupuolentutkimus-Genusforskning –lehden Luontokulttuurit-teemanumerossa julkaistu artikkeli Ruoantuotannon ristiriitoja rikkaruohonjuuritasolla: Kitkeminen työnä, tiedontuotantona ja tulevaisuuksien tekemisenä. Toisella tunnilla syvennytään kasvillisuuden ja ihmisten suhteiden moninaisuuteen professori Catriona Sandilandsin luennolla Phytopolitics: For Forays in Vegetation, joka on nauhoitettu Linköpingissä Plantarium: Re-Imagining Green Futures -konferenssissa.

Lähetyksessä kuultavat kappaleet esitysjärjestyksessä:

Hello Psychaleppo: Celebration Blue (alkuosa)
Capitol K: Capital Beat Sticky
Chris Clark: Lord of Dance
Hey-O-Hansen: moon
Ninni Forever Band: Uusipäivä
Dolls Are Creepy: Boo’s Castle
Kaki King: Gay Sons of Lesbian Mothers
Venetian Snares: Senki Dala

 

 

Talouden toisintekijä

Kuva: Antti Yrjönen
Kuva: Antti Yrjönen

 

Yhteisötalouksien tutkimuksen uranuurtaja, tutkija-aktivisti ja talousmaantieteen professori Katherine Gibson kävi vierailulla Suomessa huhtikuun lopussa. Gibson piti vierailullaan kaksi luentoa, jotka kuullaan tämäniltaisessa Totuusradiossa.

Katherine Gibson on tullut tunnetuksi tutkimuksistaan, joissa taloutta tarkastellaan eettisen toiminnan ja moninaisten käytäntöjen alueena. Keskeistä hänen ja edesmenneen Julie Grahamin kehittämässä moninaisten ja yhteisötalouksien  lähetymistavassa on mahdollisuus demokratisoida talouden suuria rakenteita arkisista, konkreettisista käytännöistä lähtien. Gibsonin tunnetuimpia teoksia ovat yhdessä Grahamin kanssa kirjoittajanimellä J. K. Gibson-Graham kirjoitetut The End of Capitalism (as we knew it): a feminist critique of political economy (1996), A Postcapitalist Politics (2006) sekä Take Back the Economy (2013, yhdessä Jenny Cameronin ja Stephen Healyn kanssa).

Ensimmäisessä, Tampereen yliopistolla pitämässään luennossa Katherine Gibson keskittyy feministisen taloustutkimuksen mahdollisuuksiin avata tilaa ei-kapitalistisille talouden muodoille ja yhteiskunnallista muutosta edistävälle talouden uudelleenmäärittelylle. Jälkimmäisessä, Helsingissä nauhoitetussa luennossa Gibson kertoo yhteisötalouksista eri puolilla maailmaa keskittyen tutkimuksen ja aktivismin strategioihin kapitalismin jälkeisten talouksien kuvittelemiseksi ja rakentamiseksi.

 • Lähetysaika: maanantai 9. toukokuuta 2016 klo 20:00–22:00

 • Radiotaajuus: 98,4 (Radio Moreeni, kuuluvuus 50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://153.1.15.29:8080/moreeni.mp3

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

 

Kaivosradio

totuus_talvivaara
Kevään viimeisessä totuusradiolähetyksessä liikkuva reportteri Santeri Ulkuniemi lähtee Kainuuseen selvittämään Suomen suurimman kaivoksen vastaisia kamppailuja ja surkuhupaisaa tilaa. Miksi yli kymmenen prosenttia maamme pinta-alasta on kaivosvaltauksia? Haastateltavina on paikallisia asukkaita Leo Schroderus, Alpo Partanen, Jukka Peltonen ja kaivosaktiivi Hannu Hyvönen.

Talvivaarassa louhitaan noin kolme neljäsosaa maamme malmista. Tässä malmissa on uraania noin 0.0015-0.0020 %. Jos Talvivaara ryhtyy uraanin talteenottoon, tulisi Suomesta uraanin suhteen omavarainen. Energiaturvallisuuteen vedoten ollaan avaamassa Länsi-Euroopan ainoaa uraanikaivosta. Talvivaara on kuitenkin tunnettu ympäristöongelmistaan. Minkälaisen hinnan olemme valmiit maksamaan?

———————————————————————————————————————-

 • Ensilähetys: maanantai 10. kesäkuuta 2013 klo 22–24

 • Uusinta: perjantai 14. kesäkuuta 2013 klo 22:30–00:30

 • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

———————————————————————————————————————-

Talvivaara_kartta

Kiista valtion tuottavuusohjelmasta

totuus_jyrki

Vuonna 2003 alkanut valtion tuottavuusohjelma aiheutti julkisuuteen asti levinneen kiistan. Vaikka ohjelman julkilausuttu tavoite oli parantaa julkisen sektorin tuottavuutta, ohjelmaa arvioinut Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) katsoi, että kyseessä on puhdas valtionhallinnon leikkausohjelma. Ohjelman toimeenpanosta vastaavan valtiovarainministeriön (VM) mukaan tuottavuusohjelma on osa valtionhallinnon normaalia kehittämistoimintaa ja syytökset ovat turhia. Julkisessa kiistassa ei ole käsitelty kuin tuottavuuskysymystä, mutta VTV:n tarkastuskertomukset ja VM:n dokumentit paljastavat, että ohjelman taustalla on enemmän poliittinen tahtotila kuin tutkimustietoon perustuva valtionhallinnon kehittämishanke.

On tarkasteltava tuottavuusohjelmaa osana suomalaisen valtionhallinnon, julkisen sektorin ja hyvinvointivaltion muutosta. Tämän muutoksen keskeiset perusteet on omaksuttu OECD:n kaltaisista transnationaaleista asiantuntijaorganisaatioista. Tuottavuusohjelman perusteet ja sen aiheuttamat toimenpiteet viittaavat uusliberalismiksi nimitettyyn poliittis-taloudelliseen oppiin, jonka yksi variaatio – uuden julkisjohtamisen oppi – toimii useassa maassa julkishallinnollisen muutoksen taustalla. Sen mukaan yksityisen taloudenpidon periaatteilla järjestetyt julkiset organisaatiot ovat toiminnoissaan tehokkaimpia. Argumentti perustuu vahvoihin oletuksiin ja kiistanalaiseen tutkimustietoon.

Ohjelman tiimoilta on raportoitu monia sille annettujen perusteiden ja käytännön toimenpiteiden ristiriitoja. Vähentämistavoitteet saneltiin hallinnonaloille. Monet yksiköt raportoivat työtaakkojen kohtuutonta kasvua, palvelutason heikkenemistä ja vaikeuksia hoitaa tehtäviä. Ongelmista huolimatta VM kiinnitti huomiota vain vähennystavoitteiden toteutumiseen. Toisaalta, esimerkiksi ulkoistamiset laskettiin kategorisesti tuottavuustoimenpiteiksi, vaikka ne saattoivat kasvattaa palvelujen järjestämisen kokonaiskustannuksia. Oikeusministeriön hallinnonalalla muutettiin jopa lainsäädäntöä, jotta tuottavuustavoitteisiin päästäisiin. Näillä muutoksilla on ollut yhteiskuntaan kohdistuvia odottamattomia seurauksia, joita ohjelman tiimoilta ei ole raportoitu. Merkittävimpiä näistä ovat rajavalvonnan heikkenemisen aiheuttama ammattirikollisuuden lisääntyminen ja siitä seuraavat lieveilmiöt, sekä useiden julkisten palveluiden kehittämisen pysähtyminen. Pitkällä aikavälillä nämä vaikutukset palautuvat yhteiskuntaan erilaisina kustannuksina.

Tuottavuusohjelma on muuttanut myös julkishallinnon rakenteita. Tuottavuustoimenpiteiden seurauksena eri hallinnonalat ovat olleet pakotettuja arvioimaan kokonaistoimintaansa uudelleen ja keskittämään voimavaransa pelkkiin perustehtäviin. Ohjelman julkilausumattomana tavoitteena vaikuttaisikin olevan hyvinvointivaltion rakenteiden muuttaminen kohti kapeampaa oikeusvaltiomallia, jossa tuotetaan julkisesti vain lainsäädäntöön ja prosessien hoitoon liittyvät tehtävät.

———————————————————————————————————————-

Valtion tuottavuusohjelmaan liittyvästä kiistasta ja sitä käsittelevästä Pro gradu -tutkielmasta keskustelevat Olli Herranen ja Ilkka Hirvi.

Ohjelman toimittaa Lasse Poser.

Suoraan ensilähetykseen voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä kommentoimalla tätä artikkelia.

———————————————————————————————————————-

 • Ensilähetys: maanantai 20. toukokuuta 2013 klo 22–24

 • Uusinta: perjantai 24. toukokuuta 2013 klo 22:30–00:30

 • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

 

Öljyn jälkeen – eli mustan auringon lasku

totuus_oljy

1940-luvulla alkoi atomiaika.

1950-luvulla alkoi avaruusaika.

1990-luvulla alkoi informaatioaika.

Oikeasti olemme eläneet viimeiset 150 vuotta öljyn aikaa.

Kohta se on ohi.

Ohjelman rakenne

1) Rauli Partanen: Suomi öljyn jälkeen

2) Antti Salminen & Tere Vadén: Energia ja kokemus

3) Alustajien yhteishaastattelu

Musiikki

Napalm Death

http://kaikenhuippu.com/

http://nuvatsia.terevaden.net/

http://www.vihreapuolue.fi/?q=node/129

työ – työttömyys – tasapalkka – perustulo

tyo_4

Miksei palkkatyötä kutsuta riistoksi vaikka se on sitä?

 

Miksi pääoman konsultit pyrkivät pitämään työttömyyttä yllä?

 

Miksi lääkäri kehtaa veloittaa tunnin työstä enemmän kuin sihteeri?

 

Miksei vaurautta jaeta kaikkien kesken vaikka kaikki tekevät vaurauden?

 

 

 

8.4. Totuusradiossa selvitetään, miten taantumusta propagoidaan ja miten vapautuksen voimat nostetaan riiston arkipäiväisyyttä vastaan kriisin piristämässä Euroopassa. Nitistyksen kohteina palkkatyö-instituutio, työttömyyden tuotto, eripalkkaisuus-ihanne ja arvonmuodostusta koskevat antiikkiset oletukset. Suoraan lähetykseen voi osallistua kommentoimalla tätä artikkelia.

 

 • Ensilähetys: maanantai 8. huhtikuuta 2013 klo 22–24

 • Uusinta: perjantai 12. huhtikuuta 2013 klo 22–24

 • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

 • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

   

  totuus_työ

Mitä nykyisen taloustieteen tilalle?

Talous ja talouspolitiikka ovat olleet viime vuosina laajemman keskustelun kohteena kuin pitkiin aikoihin. Samalla valtavirtainen talousajattelu on vaikeuksissa yrittäessään ymmärtää ja selittää taloudellisia ilmiöitä, etenkin vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkeisiä tapahtumia.

Syyt liittyvät pitkälti vallitsevan uusklassisen talousteorian rajoihin. Ensinnäkin valtavirtaisen talousajattelun välineet talouden hahmottamiseen perustuvat suhteellisen jäykkiin ja psykologisoiviin oletuksiin yksilöiden toiminnasta. Niissä taloutta lähestytään ensisijaisesti markkinakäyttäytymistä ja hyödyn maksimointia mallintavien oletusten kautta. Uusklassisessa teoriassa lähdetään oletuksesta, että taloudellisten ilmiöiden laajemmat kytkökset yhtäältä yhteiskuntaan ja toisaalta luontoon jäsentyvät ikään kuin ulkoisina suhteessa tutkimuksen kohteena olevaan “talouteen”. Tämä on ongelmallista, sillä muun yhteiskunnan kehitys ja luonnon resurssit liittyvät keskeisesti myös talouteen ja sen vallitseviin lainalaisuuksiin.

Toiseksi valtavirran talousteoriasta puuttuu ylipäätään kattava teoria talouden kriisiytymisestä. Vuoden 1995 talous-nobelisti Robert Lucasin väite vuodelta 2003 Yhdysvaltain kansantaloudellisen yhdistyksen vuosikokouksessa, että “lamantorjunnan muodostama keskeinen ongelma on kaikilla käytännöllisillä tasoilla ollut ratkaistuna jo vuosikymmeniä” kuvastaa hyvin teorian lähtökohtia, joissa korostuvat talouden tasapainopyrkimykset ja markkinoiden itsekorjaavuus. Nykyinen kriisi kuitenkin kyseenalaistaa taloustieteissä vuosikymmeniä vallinneet oletukset rationaalisesta valinnasta, rahan neutraliteetista, finanssimarkkinoiden tehokkuudesta, markkinoiden itsekorjaavuudesta ja ennen kaikkea Lucasin väitteen kriisiteorian tarpeettomuudesta.

Kolmanneksi taustateorian ja sen metodologisten puutteiden lisäksi keskustelua kriisistä vaivaa se ongelma, että talouspoliittinen keskustelu vastaa valmiisiin poliittisiin rakenteisiin ja oletuksiin. Talous näyttäytyy teorian valossa usein hyvin teknisenä ilmiökenttänä, joka on vain asiantuntijoiden ymmärrettävissä. Eri julkisissa medioissa haastatellaan samoja noin pariakymmentä asiantuntijaa, joista suurin osa on miehiä ja jotka edustavat jo valmiiksi ministeriöiden, työnantajien, palkansaajien tai pankkien kantoja. Tämä vaikeuttaa julkista keskustelua erityisesti vaihtoehtoisista tavoista ymmärtää taloutta. Tämä taas estää vaihtoehtoisen politiikan ja tahtotilan luomisen.

 

Mitä nykyisen taloustieteen tilalle? Suorassa lähetyksessä ainakin
Antti Ronkainen.

 • Ensilähetys: 1. lokakuuta 2012 klo 22–24

 • Uusinta: 5. lokakuuta 2012 klo 22–24

 • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

 • Internet-kuuntelu 1TUNEIN

 • Internet-kuuntelu 2http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys