Mitä on anarkismi?

alippu

Anarkismi on monimuotoinen ja hankalasti määriteltävissä oleva poliittinen suuntaus, joka elää erilaisissa, usein jatkuvasti muuttuvissa muodoissaan. Monimuotoisuuden ohella ajatussuuntaan on jossain määrin sisäänrakennettu yksimielisyyttä ja selkeitä määritelmiä karttava, joskus jopa suoranaisesti vastustava, asenne. Kaikesta huolimatta on mahdollista löytää lukuisia perusajatuksia ja toimintatapoja, jotka luonnehtivat anarkismia sen eri muodoissaan. Niin sanotun suuren yleisön keskuudessa näistä perusajatuksista tosin elää vankkojakin käsityksiä, joista monet vaikuttavat perustuvan anarkian arkikielisen merkityksen sekoittamiseen poliittisen anarkismin kanssa, jotka kuitenkin osin ovat sisällöllisesti jopa ristiriitaisia käsitteitä.

Vastustavatko anarkistit kaikkea järjestäytymistä? Saako anarkisti mielestään tehdä mitä huvittaa? Onko anarkismi individualistista vai jonkinlaista kommunismia? Mikä itse asiassa on anarkismin suhde vasemmistolaisuuteen, ja voiko myös kapitalistinen yhteiskunta olla anarkistinen? Onko anarkismi aina kumouksellista vai voiko se elää sovussa vallitsevan järjestyksen kanssa ja mahdollisesti reformistisena liikkeenä? Onko kyse utopistisesta haasteesta vaiko käytännönläheisestä toiminnasta, ja miten anarkistinen yhteiskunta voisi olla mahdollinen vai onko se jo käsitteenä jotenkin ristiriitainen?

Illan lähetyksessä etsitään vastauksia näihin kysymyksiin, kun studioon kerääntyy keskustelemaan kokoelma ihmisiä, jotka ovat elämänsä varrella kuka mistäkin syistään ottaneet selvää anarkismin olemuksesta.

  • Lähetysaika: maanantai 25. tammikuuta 2016 klo 20:00–22:00

  • Radiotaajuus: 98,4 (Radio Moreeni,
    kuuluvuus 50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

  • Internet-kuuntelu 1: TUNEIN

  • Internet-kuuntelu 2: http://153.1.15.29:8080/moreeni.mp3

  • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa

Kapinan henki

 

insurrection02_eleph-thumb

Millaisin keinoin yhteiskunnallista muutosta voi tai pitäisi tuottaa? Mitä merkitystä on kamppailun muodoilla? Mitä eroa on kapinalla ja mellakalla? Onko kapinointi leikkiä? Onko kapinointi muutakin kuin leikkiä?

Ohjelman aluksi kuullaan Oxfordin yliopiston tutkija Aylon Assael Cohenin esitelmä The Insurrection of Feelings and the Feelings for Insurrection, joka on nauhoitettu Enlightened Anarchism -konferenssissa Rovaniemellä 13.9.2014. Cohen käsittelee anarkistiteoreetikko Alfredo Bonannon ajatuksia insurrektionismista*, keskittyen erityisesti Bonannon vuonna 1977 julkaistuun teokseen La gioia armata (engl. Armed Joy, suom. Aseistettu riemu).

Esitelmän jälkeen aiheesta on keskustelemassa Elämänkoulun kokeellisen tutkimuskeskuksen ja Hitaiden akatemian jäseniä. Lisäksi lähetyksessä kuullaan kapinallisia kokemuksia suoraan Kreikasta.

*insurrectio (lat.): ylös nouseminen, vastarinta, kapina. Ks. myös esim. Alfredo Bonanno & Jean Weir: Anarkismista ja väkivallasta ja Peter Gelderoos: Kapina vs. organisointi (osa 1 ja osa 2) sekä muita kirjoituksia aiheesta Anarkistisessa kirjastossa.

 

 

Lukupiiri: TAZ – tilapäinen autonominen alue

Suora lähetys: ma 5.3. klo 22–24 (Radio Moreeni)

Uusinta: pe 9.3. klo 22–24 (Radio Moreeni)

Illan lukupiiri-Totuusradiossa veistellään ontologisen anarkismin todellisia houreita Hakim Beyn TAZ -tekstin pohjalta.

Lue tai lataa teksti TÄÄLLÄ

Lukupiiriin voi osallistua tätä artikkelia kommentoimalla. Suoraa lähetystä kuuntelevat voivat ottaa studioon myös puhelinyhteyden soittamalla numeroon 050 540 98 69. Hyperborealaisessa totuuskomiteassa ovat mukana Antti, Renne, Santeri ja Risto. Loossin suurmestarina toimii Lauri.

Suoraa lähetystä ja uusintaa voi kuunnella taajuudella 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) sekä internetissä:

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

Mutakuoppa vai korruptio?

Totuusradiossa maanantaina 4.4.2010 klo 22–24 anarkismia/puoluepolitiikkaa tai siis jutustelua ja kuumehoureita siitä, miksi yhteistyö ja keskustelu eri ”piirien” ja toimintatapojen välillä on niin hankalaa ellei lähes mahdotonta. Vallan huipulta korruptiobroilerit Honkanen ja Peltokoski sekä mutakuopan pimeydestä Lipiäinen ja Huhtanen. Keskusteluun sekaantumassa selkärangaton opportunisti Kaleva. Kytkeydy suoraan lähetykseen kommentoimalla tätä artikkelia.

Kuuntele maanantaina osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Uusinta lähetetään perjantaina samaan aikaan. Sitä voi kuunnella osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html.

 

 

Muista tarkastaa myös APOLOGIA, Totuusradion suosikkikapakka Tampereella.