Psykoanalyysiradio 4: Lacanin diskurssiteoria

 

Toistaiseksi viimeisessä Psykoanalyysiradiossa Totuusradio soittaa nauhoitteen Kirjakauppa Kirjan Platon-klubilta.

Janne Kurki alusti 13.12.2011 ranskalaisen psykoanalyytikko Jacques Lacanin diskurssiteoriasta uusimman kirjansa, Lacanin diskurssiteoria pohjalta, jonka jälkeen tapahtuman yleisö osallistui keskusteluun. Totuusradio oli paikalla nauhoittamassa tilaisuuden ja illan lähetyksessä kuullaan tapahtuman satoa.

Lacanin diskurssiteoria: Lähiluenta Lacanin Seminaarista XVII ja Heideggerin luennosta Was ist das – die Philosophie? esittelee ranskalaisen psykoanalyytikon Jacques Lacanin vuosina 19691970 pitämässään seminaarissa L’envers de la psychanalysePsykoanalyysin kääntöpuoli, artikuloimaa diskurssiteoriaa.

Kirja rakentuu käytännössä neljästä osasta: 1) Lacanin seminaarista otettujen keskeisten lainausten muodostamasta pitkästä epigrammista, 2) johdannosta ja siihen liittyvästä Lacanin diskurssiteorian viittä peruskäsitettä avaavasta lyhyestä aapisesta, 3) Lacanin seminaarin L’envers de la psychanalyse lähiluennasta sekä näihin liittyvästä 4) Martin Heideggerin vuonna 1955 pitämän luennon Was ist das – die Philosophie? lähiluennasta.

Näiden osien kautta lähestytään useita keskeisiä, yhä tänään polttavia kysymyksiä: Mitä on psykoanalyysi? Mitä on filosofia? Entä yliopisto? Minkälaisia diskurssimuotoja on olemassa, ja miten ne eroavat tosistaan? Mikä on psykoanalyysin ja yliopiston suhde? Entä filosofian ja yliopiston, tai filosofian ja psykoanalyysin? Kenellä on valtaa ja miten? Kenen pussiin pelaamme, kun osallistumme arkeamme strukturoiviin diskursseihin? Mitä on totuus ja missä ja miten se tapahtuu? Mitä tekemistä totuudella on psykoanalyysin, filosofian tai yliopistojen kanssa? Entä kuka on herra, ja missä ja miten hän lymyää? Kenen käskyjä seuraamme, kenen joukoissa seisomme?

Kysymyksiä on siis paljon, vastauksia paljon vähemmän, mutta joka tapauksessa Lacanin antamat vähätkin vastaukset hätkähdyttävät, provosoivat ja haastavat ajattelemaan. Mistään kevyesti purtavasta kakunpalasta tässä ei ole kyse.

Viimeisessä Psykoanalyysiradiossa kommentoidaan myös suorana 13.-14.4.2012 järjestetyn Lacan-seminaari Psykoanalyysi, yhteiskunta ja politiikka antia.

Lähetyksen toimittaa Olli Herranen ja jos hyvin käy, mukana on yllätysvieras.

Lähetys kuullaan maanantaina 23.4.2012 klo 22–24. Ohjelma uusitaan perjantaina 27. päivä. Taajuuden 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) lisäksi lähetykset ovat kuultavissa internetissä:

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

Psykoanalyysiradio 3: Partikulaari vs. universaali

Psykoanalyysiradio jatkuu kolmannella osalla. Filosofit Janne Kurki ja Tere Vadén keskustelevat ohjelmasarjan toimittajien Olli Herrasen ja Matti Kortesojan kanssa.

Millaista politiikkaa on tehty yliopistodiskurssin pohjalta? Sisältääkö teoria ja filosofia myös antidemokraattisia aineksia? Miten tieteellinen tieto on ylipäänsä mahdollista?

Ohjelmasarjan kolmannessa osassa keskustelun aiheina ovat yliopisto sekä filosofian mahdollisuus/mahdottomuus. Vadén puolustaa Heideggeria, jota vastaan Kurki esittää lacanilaista kritiikkiä. Kuinka erilaisia heidän lähestymistapansa ovat ja kohtaavatko ne toisensa?

Nauhoitettu lähetys kuullaan maanantaina 19. maaliskuuta klo 22–24. Ohjelma uusitaan perjantaina 23. päivä. Taajuuden 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) lisäksi lähetykset ovat kuultavissa internetissä.

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ:
http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

 

Psykoanalyysiradio 2: Lacan-Beckett-Foucault

Psykoanalyysiradio jatkuu. Tällä kertaa ohjelmassa on kolme alustusta, jotka kuultiin Tampereen yliopiston lääketieteen yksikössä 18.11.2011 järjestetyssä Lacan-iltapäivässä.

Janne Kurki aloittaa puhumalla Jacques Lacanin kliinisemmistä sovelluksista kerraten ja syventäen samalla aiemmin kuultua. Jannen otsikko on ”Lacanilaiset subjektirakenteet ja psykodiagnostiikka.

Annina Ylä-Kapee tulkitsee Samuel Beckettin The Unnamable-romaania lacanilaisittain otsikolla ”Kirjallinen hulluus – Beckett kohtaa Lacanin”.

Pertti Hämäläinen alustaa Lacanin ja Michel Foucault’n suhteesta otsikolla ”Foucault/Lacan – kielen ja käytännön rajalla”.

Nauhoitetun ohjelman toimittavat Olli Herranen ja Matti Kortesoja.

Janne Kurjen lacanilaista psykodiagnostiikkaa käsittelevän artikkelin voi lukea täältä.

Lähetys kuullaan maanantaina 6.2.2012 klo 22–24. Ohjelma uusitaan perjantaina 10. päivä. Taajuuden 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) lisäksi lähetykset ovat kuultavissa internetissä:

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

Psykokahvila: Elävä aine

Liekö materia kirjaimellisesti mieletöntä? Vai olemmeko mielinemme sittenkin vain tyhjiössä kimpoilevien hitusten kokoelmia? Jos, niin mitä tämä oikeastaan voisi edes tarkoittaa?

”Vain” lienee filosofian vaarallisimpia sanoja, mistä voitte vakuuttua kuuntelemalla Keijo Lakkalan alustuksen aiheesta miten ymmärtää ainetta elävänä ja aktiivisena. Alustus kuultiin lauantaina 28.1. kulttuurikahvila Hertan kevään ensimmäisessä Psykokahvilassa, joka on toistuva ja kaikille avoin laveasti ottaen mielenfilosofinen keskustelutapahtuma.

Mikä merkitys kultturimme, yhteiskuntamme ja mieltemme terveydelle on sillä, miten ymmärrämme sekä käsitteellistämme itseämme ja mieltemme olemusta? Miten mieltä koskeva tiede ja niin sanottu arkipsykologia suhteutuvat toisiinsa?

Näistä aiheista ja psykokahvilan luonteesta on keskustelemassa yhteiskunnallisiin ja psykologisiin kysymyksiin paneutunut Psykokahvilan kantava voima Jaana Pirkkalainen.

Lähetys, jonka ohjelman toimittaa Renne Pesonen, on nauhoite. Se kuullaan maanantaina 30.1. klo 22–24 ja uusitaan perjantaina 3. päivä helmikuuta. Taajuuden 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) lisäksi lähetykset ovat kuultavissa internetissä:

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

 

Psykoanalyysiradio 1

Totuusradio sukeltaa psykoanalyysin jännittävään, arvaamattomaan ja kiisteltyyn maastoon ohjelmasarjalla Psykoanalyysiradio. Psykoanalyysiradio lähestyy psykoanalyysiä erityisesti ranskalaisen Jacques Lacanin teoretisoinnin kautta, jonka tulkkina toimii aiheen ympärillä pitkään työskennellyt Janne Kurki. Kurki toimii psykoanalyyttis-teoreettisen ja filosofisen työn lisäksi myös kliinisessä työssä lasten ja nuorten psykiatrina, sekä julkaisee aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.

Ohjelmasarjan aikana keskustellaan psykoanalyysistä yleisesti, sen tieteellisyydestä, ihmiskuvasta, psykoanalyysistä hoitomuotona, suomalaisen mielenterveystyön tilasta, psykoanalyysin ja filosofian suhteesta, sekä tietysti vallankumouksesta.

Mitä ovat imaginaarinen, symbolinen ja reaalinen? Ohjelmasarjan ensimmäisen osan aiheena on lacanilaisen psykoanalyysin peruskäsitteet ja -ideat.

Ohjelman toimittavat Olli Herranen ja Matti Kortesoja.

Sarja jatkuu Totuusradiossa koko kevään 2012 aina noin kuukauden välein.

Janne Kurjen lacanilaista psykodiagnostiikkaa käsittelevän artikkelin voi lukea täältä.

Lähetys kuullaan maanantaina 9.1.2012 klo 22–24. Ohjelma uusitaan perjantaina 13. päivä. Taajuuden 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) lisäksi lähetykset ovat kuultavissa internetissä:

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

Spinozan heijastumia kontrolliyhteiskunnassa & feministisessä politiikan teoriassa

Maanantain 6.6. Totuusradio-lähetys on jatkoa Jiri Niemisen väitöskirjaa sivunneelle lähetykselle Psykoanalyysin vaikutus politiikan tutkimukseen (ohjelma kuunneltavissa ohjelma-arkistossa). Aiemmassa lähetyksessä käytiin läpi Niemisen väitöskirjaa pohjustavia teemoja. Tänään pureudutaan feministi-spinozistien kirjoon ja pyritään ankkuroimaan teoriat käytäntöön.

Niemisen kanssa keskustelemassa aiheesta on Jussi Vähämäki ja näitä kahta puhututtamassa Lauri Kämäri.

Kuuntele maanantaina klo 22–24 osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/
moreeni/totuusradio.html

Uusinta lähetetään perjantaina 10.6. samaan aikaan osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

YouTube Preview Image

Psykoanalyysi ja politiikan tutkimus

Maanantain 28.2.2010 illan kello 22–24 lähetettävä Totuusradio käsittelee psykoanalyysin vaikutusta politiikan tutkimukseen. Ensimmäisessä osiossa käydään läpi psykoanalyysin peruskäsitteistöä ja historiaa politiikan tutkimuksen kontekstissa. Ohjelman kantavana teemana on, mitä psykoanalyysi voi kertoa meille todellisuudesta politiikan verhon takaa? Mitkä ovat ne yhteiskuntaruumiin kerrostumissa piilevät patologiat, jotka ilmenevät toistona ”politiikan alueella”? Voisiko oireista selviytyä lopullisesti ymmärryksen voimin vai muistuttavatko ne vain olemassa olomme ”ikuisesta paluusta”? Suomeksi sanottuna, tuleeko kapitalismi koskaan ”kypsäksi”, jotta sosiaalisempi tuotantotapa voisi saada alkunsa tai voisiko fasismin sen ”attribuuttina” voittaa ymmärryksen voimin? Miksi persut ja kokkarit ovat niin suosittuja?

Edellä mainittuihin kysymyksiin neuroottisesti tai hysteerisesti suhtatutuville henkistä johdatusta suo väitöskirjaansa psykoanalyysin vaikutuksesta politiikan tutkimukseen valmisteleva politiikan tutkija Jiri Nieminen ja häntä puhuttamassa Lauri Kämäri. Ohjelman musiikista vastaa Juha Venäläinen.

Kuuntele osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Uusinta lähetetään perjantaina 4.3. Sitä voi kuunnella osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html.

Maanantaiseen keskusteluun voi kytkeytyä kommentoimalla tätä artikkelia joko nyt, ennen lähetystä, tai lähetyksen aikana klo 22–24!

YouTube Preview Image

Pako vapaudesta: Rakkaus ja itsekkyys

Jos minä en ole itseäni varten, kuka on minua varten?

Jos minä olen vain itseäni varten, mitä minä olen?

Jos ei nyt, milloin?

− Talmudilainen sanonta

”Toimiminen vastoin auktoriteetin käskyä, synnin tekeminen, on − kun sitä katsotaan sen positiiviselta inhimilliseltä puolelta − ensimmäinen vapauden teko: ensimmäinen inhimillinen teko. Tottelematon teko ja vapaa teko on ymmärryksen alku.”

”Mutta hän on vieraantunut omien kättensä töistä, varsinaisesti hän ei enää ole sen maailman herra, jonka hän on rakentanut; päinvastoin: ihmisen tekemästä maailmasta on tullut hänen isäntänsä, jota hänen on kumarrettava, jota hän yrittää lepyttää, ja jonka kanssa hän parhaansa mukaan koittaa tulla toimeen. Hänen omasta luomuksestaan on tullut hänen Jumalansa. Hän uskottelee olevansa kaiken tämän toiminnan keskus. Silti hän tuntee itsensä mitättömäksi ja voimattomaksi, kuten hänen esi-isänsä kerran tunsivat itsensä Jumalansa edessä.”

− Erich Fromm, Pako vapaudesta

Totuusradiossa maanantaina 13.12.2010 klo 22−24 Pakoa vapaudesta ja vähän muutakin. Keskustelussa käydään läpi ajatuksia vapaudesta, rakkaudesta, itsekkyydestä, yksilöstä ja yhteiskunnasta − psykoanalyyttismarxilaisen sekamelskan keinoin. Studiossa Erich Frommista keskustelemassa Veera Kaleva, Yrjö Kallinen ja Mikko Niemelä. Kytkeydy suoraan lähetykseen kommentoimalla tätä artikkelia.

Kuuntele maanantain lähetys Tampereella taajuudella 98,4 tai osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantain 18.12 uusinta osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

isä…mies…hulluus…fallos

Hän loppujen lopuksi haluaa vihata myös, tietyssä olotilassa tietyssä ympäristössä. We must organize ourselves. Hän haluaisi vain elää rauhassa, ilman tukahduttavaa järjestystä, ilman tukahduttavaa kuria. Vieraat tungettelevat miehet pyrkivät hänen naisystävänsä seuraan tanssilattialla tai hänen käydessä vessassa, usein jopa tungettelevasti ja luoden, vaikka kysessä ei olisikaan iso akti, raivokkaan olotilan. Kuinka voisi siinä tilanteessa mahdollisesti tuhota oman isänsä. Kuinka miehet aina toteuttavat jollain tapaa tappamista ja naiset synnyttämistä. Voisi sanoa että se merkitys että isä ei olisi kuollut palauttaa hänet takaisin siihen alkupisteeseen jolloin isä olisi surmattava, surmattava uudelleen. Hyvät ihmiset ratsastaa pahuudella, pahat ihmiset ratsastaa hyvyydellä. Me ratsastetaan hulluudella, eikä olla oikeasti edes kovin hyviä siinä. Meillä ei ole kilpailijoita. Oliko ne hyviä pahoja vai hulluja? Se mikä on hyvän ja pahan välissä on mistä miehessä ja hulluudessa on kysymys. Ei eläin elä sen mukaan mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Ollaan haettu koko ajan parempaa ihmistä meistä. Ehkä se on se hulluus että mä en ole mielestäni hullu. Hulluus on rakkautta siihen, että sä näet itses hakkaamassa omaa päätä omalla kädelläs oman talos oven väliin silleen että sun perhe on siellä kotona. Että sä et oikeasti osaa rakastaa sitä mitä sä haluat rakastaa.

Maanantaina 11.1.2010 ja perjantaina 15.1.2010 Totuusradiossa isä, mies, hulluus ja fallos. Ohjelma on tallenne.
YouTube Preview Image