Metropoli: Berliini

Warschauer-Strassee

”Kun talous kääntyi Saksassa jälleen nousuun, boheemielämä menetti salaperäisen vaarallisuuden tunnun, joka sitä oli ympäröinyt vielä ekspressionististen vallankumousmanifestien aikana. Taiteilijat joutuivat taka-alalle, ja heistä tuli enemmän ja enemmän osa sisustusta, kun porvarit – pankkiirien, managerien, elokuva- ja tv-agenttien ja taiteellisesti harrastuneiden konttorirottien hahmoissa – alkoivat hallita paikkaa huvittelukeskuksenaan.”

– Walter Benjamin: Berliner Chronik, 1932

”Berliinin kaltaisessa kaupungissa alakulttuurista on tullut arvoa tuottava tehdas.”

– Matteo Pasquinelli: Beyond the Ruins of the Creative City, 2008

Kuuntele Totuusradion ulkomaanjaoston yöllinen kävelehtivä lähetys Berliinin kaduilta.

Lähetys ei ole suora.

  • Ensilähetys: maanantai 4. helmikuuta 2013 klo 22–24

  • Uusinta: perjantai 8. helmikuuta 2013 klo 22–24

  • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

  • Internet-kuuntelu 1TUNEIN

  • Internet-kuuntelu 2http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

  • Ohjelma on aikanaan kuunneltavissa myös ohjelma-arkistossa.

(Jos katsot yllä olevan videon, kuulet osan ohjelmasta.)
YouTube Preview Image

Ohjelmassa soitettava musiikki:

Tutkimusraportteja alueelta 2: Vartiosaari

”Keskus tekee periferiaa näkyväksi eri tavoin riippuen millä alueellisen toiminnan hierarkiatasolla se toimii. Esimerkiksi kaupunkitasolla katuvalaisu ulotetaan kaupungin laidan metsiköihin ja kohotetaan teholtaan leikkaussaliinkin riittäväksi. Hiekkakadut levitetään, päällystetään ja oiotaan, vaikka jokainen kadun asukas rusikointia vastustaisi (virkakieli puhuu luonnonmukaisen katuverkon olevan ’jäsentymätön’ ja että se pitää siksi ’jäsentää’). Autioksi jääneet rakennukset ja rakennelmat puretaan kiireesti, vaikka niiden paikalle ei edes rakennettaisi uutta. Pusikkoiset ’ryteiköt’, kuten luonnontilaisia muistuttavat metsiköt, raivataan avaran puistomaisiksi ja silvotaan ulkoiluteillä, kalliorinteet aidataan, ’vaaralliset’ lammet tai lahdet peitetään, mudankin upottavuudesta parutaan varoituskyltein. Kaikkiaan luonto nähdään vain rakentamista odottavana tyhjiönä, ellei aluetta ole varta vasten kooditettu ja varustettu jonkinlaiseksi puistoksi.”

– Marko Leppänen, ¨Esoteerinen maantiede ja periferiterapia”

”Vanhoja luonnontilaisina pidettäviä metsiä on niin vähän, että ympäristönsuojelussa on jouduttu ottamaan käyttöön uusi määritelmä, ’luonnontilaisen katainen metsä’. Se tarkoittaa aarniometsämäistä, rakenteeltaan, iältään ja monimuotoisuudeltaan, eliöyhteisönä, lähempänä luonnon metsää kuin kuin muokattua kasvatusmetsää olevaa metsää. Varsinaiset luonnonmetsät mukaan lukien tällaisia metsiä on äärimmäisen vähän, kriittisten arvioiden mukaan Etelä-Suomessa yhteensä alle 1 prosenttia metsämaa-alasta. Pohjois-Suomi ja Lappi mukaan lukien koko maassa tällaista metsää on noin 5,5 prosenttia. Kaikista näistä jäljellä olevista Suomen aarniometsistä on suojeltu noin puolet.

Silti kansallisromanttinen erämaamaisema elää vielä vahvana ihmisten mielissä, siitä ovat pitäneet huolen ennen kaikkea matkailumainonta, Suomen-kuvateokset ja luontovalokuvat, joiden kuvaajat hakautuvat kohteisiinsa yhä Gallen-Kallelan, Halosen ja Järnefeltin viitoittamaa ruuhkaista tietä…”

– Jussi Kivi, Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas, 104

Miten paikkojen keskustamisyritykset tuhoavat periferiat ja miten romanttinen maisema häviää ja miten tältä hirvitykseltä vältytään? Maanantaina 15.5. Totuusradiossa näitä kysymyksiä selvittävät esoteerisen maantieteeen koulukunnan perustaja, maantieteilijä Marko Leppänen ja Romantic Geographic Societyn perustaja, kuvataiteilija Jussi Kivi. Ohjelman toimittaa Risto Koskensilta.

Ohjelmaa seuratessa voi paikallissanaston vilkuilusta olla apua.

Kuuntele maanantaina osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/
moreeni/totuusradio.html

Uusinta lähetetään viikon perjantaina samaan aikaan osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

 

Radio Dérive

Tänään perjantaina 13. päivä klo 22–24 Totuusradio ajelehtii Tampereen kaupunkitilassa. Lähtö klo 22 Kahvila Hertasta. Lähetyksen aikana saatetaan lukea Perinnöttömien perinnettä ja Imperiumia sekä pyytää vastaantulijoilta poliittisia palopuheita kuultavaksi ja videoitavaksi Ylioppilasteatterin tietotoimistoon. Tarkoitus on myös pyytää ihmisiltä lausuntoja omasta elämästään; mikä kutakin juuri nyt askarruttaa, onko jotain jännää tapahtunut juuri nyt. Tule kertomaan mistä SINUN elämässäsi on todella kysymys! Kaikki ovat tervetulleita. Kymmenen jälkeen lähetysmikkiä voi jäljittää kuuntelemalla lähetystä. Mukaan voi tulla myös esim. mykkänä juopottelijana tai muuna sellaisena. Jos et pääse mukaan ajeeseen, mutta haluat osallistua keskusteluun, kommentoi tätä artikkelia. Studiovastaava saattaa lukea kommentin ajeessa valaistuvalle asiantuntijaryhmälle kommentoitavaksi.

 

Kuuntele netissä:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html.

 

Tutkimusraportteja alueelta

TILA

paikka, kohta, alue, ala, sija varsinaisesti jotakin esinettä, oliota, tarkoitusta tms. varten; (us. mon.) asumiseen, toimintaan käytettävästä huoneesta tai sen osasta.

ALUE

maanpinnan määräosa tai laajemmin seutu tai ympäristö

PAIKKA

kohta avaruudessa; alue, seutu, tienoo, paikkakunta; asema, sijainti; kappale, jolla korjataan reikä tai kuluma; tilanne, ajankohta

YMPÄRISTÖ

jotakin ympäröivä alue; ihmistä ympäröivä luonto; elämänpiiri, olot, joissa ihminen tai eläin elää; miljöö; lähistön tai saman yhteisön ihmiset; muut ihmiset

LÄHISTÖ

lähiseutu, -tienoo, ympäristö

TIENOO

seutu, alue, paikka, lähiympäristö, lähistö

SEUTU

piirteiltään, ominaisuuksiltaan usein oman kokonaisuutensa muodostava (tavallisimmin laaja) alue, tienoo, lähistö; rajoiltaan epämääräisistä kehon alueista tai ruumiinosien ympäristöistä, tienoo

SEUTUVILLA

seuduilla, paikkeilla, tienoilla

Lähde: Paikallissanasto

Maanantaina 29.11.2010 käsitellään kello kymmenestä puoleen yöhon paikkojen, seutujen ja alueiden tuntemista & kohtaamista.

Lähetyksessä keskustellaan arjen nyrjäytys- & löytöretkeily-, kokemuksellisen kaupungin konsulttitoimintaa harjoittavan Meiju Niskalan kanssa. Ohjelma on nauhoite ja se kuullaan uusintana perjantaina 4.12.

Kuuntele maanantain lähetys osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantain uusinta osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

Kävellen olisit jo perillä

Tuhottuaan maaperän, vesistön ja ilman

luovuttivat alueet takaisin niille

harvalukuisille paimentolaisheimoille

jotka olivat alueita muistintakaisista ajoista

laiduntaneet ja asuttaneet.

__________________________________________________________________

 

15.2.2010 klo 22–24 totuuden puhuvat J. K. Ihalainen ja

Teemu Takatalo. Ohjelma on nauhoite.

 
 

__________________________________________________________________

IHMISELLÄ

ON

OIKEUS

ELÄÄ

__________________________________________________________________

Kuuntele suora lähetys:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html