Työstäkieltäytyjäliitto: Laiskiaistiistai 2119 + Utopia, Ahdistus & Foodora vastuuseen!

Totuusradion vuoden 2019 ensimmäisessä lähetyksessä kuullaan terveisiä Työstäkieltäytyjäliitolta. Aluksi kuulemme novellin Laiskiaistiistai 2019 pian ilmestyvästä Työstäkieltäytyjän käsikirjasta. Lukijana Anna Kankila. Tämän jälkeen kuulemme Työstäkieltäytyjäliiton TKL-tv:n kolme ensimmäistä lähetystä. Aiheina ahdistus, Foodora ja utopia. Keskustelemassa Mia Haglund, Anna Kankila, Pontus Purokuru ja Tuomas Tammisto. 

Todellisuudesta varastamalla utopiaan

Mikä todellisuus? Tarvitseeko siihen uskoa? Miten se varastetaan? Kuinka sillä pelataan, ja kun pelataan, onko se epätodellista?

”Toimintamme ydin on taiteellinen tutkimus. Taiteellinen tutkimus vaatii pitkäjänteisyyttä, altistumista elinpiirissämme liikkuville ilmiöille ja innovatiivisuutta itse taidemuotoa, esittämistä kohtaan. Sen lisäksi että taide viihdyttää, se avartaa näköaloja ja toimii yhteiskunnan ja ihmiskunnan peilinä. Että taide – tässä tapauksessa esittävä taide – voisi lunastaa nämä korkeat päämäärät, on sen parissa työskentelevien ihmisten pystyttävä pitämään mielensä auki. Me yritämme kaikkea tätä, mutta usein olemme totunnaisuuksiemme ja henkilökohtaisten rajoituksiemme kahlitsemia. Olemme pienempiä kuin haluaisimme olla. Siitä huolimatta osaamme haluta suuria.

Vaikka monella meistä on juuret teatterissa, mikä toki näkyy, vie esitystaiteellinen tutkimus meidät usein ei-kenenkään-maalle. Taiteen kentässä se tarkoittaa harmaata aluetta uuden teatterin, tanssin, performanssin, kuvataiteen, yhteisötaiteen, musiikin ynnä muun välimaastossa. Laajemmin ajatellen liikumme taiteen, filosofian, politiikan, tieteen ja terapian välisillä raja-alueilla. Teemmekin yhteistyötä muiden taiteilijoiden, teatteriryhmien ja -instituutioiden sekä taiteen ulkopuolisten, todellisuuden luonteesta kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Todellisuuden tutkimuskeskuksella ei ole omaa näyttämöä, lukuunottamatta todellisuutta itseään. Esitykset tapahtuvatkin mitä moninaisimmissa ympäristöissä: kaupunkitilassa, yksityisasunnoissa, teattereissa, taidemuseoissa, virtuaalitodellisuudessa, jopa katsojan mielessä.

Päämääränämme on herättää uteliaisuutta todellisuutta kohtaan. Mielestämme maailma ei ole valmis. Meistä taiteen tulisi luoda tilaa ajattelulle, toiminnalle ja olemiselle; sen tulisi ruokkia niin yhteiskunnan, olemassaolon kuin taiteen itsensä konventioiden kyseenalaistamista. Haluamme työskennellä kohti sellaista taidetta ja yhteiskuntaa, joka sallii enemmän tilaa unelmille ja uusille mahdollisuuksille.”

Näin Todellisuuden tutkimuskeskus kertoo sivuillaan toiminta-ajatuksestaan. Totuusradiolle todellisuudesta saapui Helsingistä ja Oulusta kertomaan Pekko Koskinen. Ohjelmaa juontavat Risto & Lasse. Heidän lisäkseen juttuja komppaa Jaakko Belt.

Todellisuuteen tutustumisen voi aloittaa osoiteessa todellisuus.fi, jatkaa kuuntelemalla tätä ohjelmaa, ja jos todellisuus alkaa kiinnostaa, siitä saa lisätietoja Koskiselta: pekko.koskinen (at) gmail.com

Kuuntele maanantaina 21.3. kello 22–24 osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Uusinta lähetetään perjantaina samaan aikaan. Sitä voi kuunnella osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html.

Matkoja utopiaan: Hitaamman ajan tila

Suljetussa ja valmiissa maailmassa jokainen utopia on koditon” (Ernst Bloch)

Millaisista tulevaisuuksista kannattaa vielä keskustella ja millaiset tulevaisuudet ovat mahdollisia? Millainen on hitaamman ajan tila ja kuinka sinne pääsee?

Mikko Lahtinen ja Olli Herranen tekevät Matkoja utopiaan –ohjelmasarjan päättävässä lähetyksessä matkan mahdolliseen ja muodostavat hitaamman ajan tilan.

Tämä maailma tuottaa myös pilkkakirveitä, joilla vaikuttavaan todellisuuteen kriittisesti suhtautuvat ja sen tuolle puolen osoittavat poliittiset näkemykset ja teoreettiset esitykset voidaan leimata pelkäksi »utopismiksi » tai »idealismiksi». Utopismin, idealismin tai »realismin» määreiden kohdalla onkin kysyttävä, kuka niitä kulloinkin antaa ja käyttää tai millaisissa yhteyksissä niitä viljellään. »Utopismi» tai »utopistisuus » ovat usein juuri poliittisia leimoja, joilla kriittisiltä tai epämiellyttäviltä ajatuksilta ja pyrkimyksiltä voidaan pyrkiä viemään olemassaolon oikeutus vaikkapa karrikoimalla ne irvikuvikseen, antiutopioiksi. Tämä voi tapahtua »realismin» tai »pluralismin» nimissä, vaikka kysymys olisikin ovelasta olemassa olevaan tyytyvästä ja sopeuttavasta kyynisestä »reaalipolitiikasta». Jos utopiasta on tällaisen lamauttamaan pyrkivän politiikan vastavoimaksi, itsestäänselvyyden asemaa tavoittelevien oppien kyseenalaistajaksi, voi utopiassa olla kysymys muustakin kuin harmittomasta ja hampaattomasta kuvitelmasta – jostakin enemmästä, kuten esimerkiksi subversiivisen joukkoliikkeen »realistisesta» manifestista.” (Mikko Lahtinen)

Lähetys maanantaina 24.1.2011 kello 22–24 on nauhoite. Sekä maanantain ohjelman että perjantain 28.1.2011 uusinnan voi kuunnella Tampereen läheisyydessä taajuudella 98,4 tai verkossa, samaan aikaan kuin maanantain lähetyksen.

Musiikin lähetykseen tarjoaa Juha Venäläinen (juha.venalainen@uta.fi).

Kuuntele maanantain lähetys osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantain uusinta osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

Matkoja utopiaan: Täydellisen valtion idea

”Ketkään muut ihmiskunnan jäsenistä eivät ole niin turmiollisia kuin poliittiset visionäärit, silloin kun heillä on valtaa, eivätkä ketkään niin naurettavia kuin he, silloin kun valta puuttuu. Toisaalta taas viisas poliitikko on luonnollisista luonteentyypeistä kaikkein hyödyllisin, silloin kun se yhdistyy auktoriteettiin, ja kaikkein viattomin, eikä täysin hyödytönkään, edes valtaoikeuksista irrotettuna.”

Tänään 15.11.2010 kello 22–24 Totuusradiossa David Humen Täydellisen valtion idean lukee J.K. Ihalainen. Studiossa keskustelemassa Olli Herranen, Mikko Lahtinen ja Yrjö Kallinen. Lähetys on nauhoite. Sekä maanantain ohjelman että perjantain 20.11. uusinnan voi kuunnella Tampereen läheisyydessä taajuudella 98,4 tai verkossa, samaan aikaan kuin maanantain lähetyksen.

Kuuntele maanantain lähetys osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantain uusinta osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

Kuuntele J.K. Ihalaisen puhe utopioista:

YouTube Preview Image

Matkoja utopiaan: Uusi Atlantis 2/2

”Keskeiset yhteiskunnalliset elementit ovat perhekeskeinen patriarkaatti, asiantuntija- ja virkamiesvaltaisuus, kristillisyys sekä pitkälle kehittynyt tiede. Lukijan huomiota kiinnittävät myös arvoasemien korostaminen sekä seremoniat, jotka kuvataan tarkasti. Bacon rakentaa auktoriteettien uskottavuutta ulkoisten merkkien ja rituaalien varaan. Symboliikalla on teoksessa tärkeä tehtävä sekä maallisen, hengellisen että tieteellisen vallan lujittajana.”

Tänään 1.11.2010 kello 22–24 Totuusradiossa Francis Baconin Uuden Atlantiksen toisen osan lukee Sam Morgan. Studiossa keskustelemassa Olli Herranen, Mikko Lahtinen ja Tere Vadén. Lähetys on nauhoite. Sekä maanantain ohjelman että perjantain 5.11. uusinnan voi kuunnella Tampereen läheisyydessä taajuudella 98,4 tai verkossa, samaan aikaan kuin maanantain lähetyksen.

Kuuntele maanantain lähetys osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantain uusinta osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

Tälläkin kertaa musiikin Totuusradiolle tarjoaa kitaristi ja vapaa muusikko Juha Venäläinen. Juhaan saa keikka- tai opetusasioissa yhteyden sähköpostitse juha.venalainen {äät] uta.fi.

Tsekkaa myös Juhan Myspace-sivu.

Katso Sam Morganin puhe utopioista:

YouTube Preview Image

Matkoja utopiaan: Uusi Atlantis 1/2

”Keskeiset yhteiskunnalliset elementit ovat perhekeskeinen patriarkaatti, asiantuntija- ja virkamiesvaltaisuus, kristillisyys sekä pitkälle kehittynyt tiede. Lukijan huomiota kiinnittävät myös arvoasemien korostaminen sekä seremoniat, jotka kuvataan tarkasti. Bacon rakentaa auktoriteettien uskottavuutta ulkoisten merkkien ja rituaalien varaan. Symboliikalla on teoksessa tärkeä tehtävä sekä maallisen, hengellisen että tieteellisen vallan lujittajana.”

Tänään 25.10.2010 kello 22–24 Totuusradiossa Francis Baconin Uuden Atlantiksen ensimmäisen osan lukee Sam Morgan. Studiossa keskustelemassa Olli Herranen, Mikko Lahtinen ja Tere Vadén. Lähetys on nauhoite. Sekä maanantain ohjelman että perjantain 1.10. uusinnan voi kuunnella Tampereen läheisyydessä taajuudella 98,4 tai verkossa, samaan aikaan kuin maanantain lähetyksen.

Musikin tarjoaa kitaisti Juha Venäläinen.

Kuuntele maanantain lähetys osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantain uusinta osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

Tällä kertaa musiikin Totuusradiolle tarjoaa kitaristi ja vapaa muusikko Juha Venäläinen. Juhaan saa keikka- tai opetusasioissa yhteyden sähköpostitse juha.venalainen {äät] uta.fi.

Tsekkaa myös Juhan Myspace-sivu.

Katso Sam Morganin puhe utopioista:

YouTube Preview Image

Matkoja utopiaan: Aurinkokaupunki 2/2

”He pitävät kaiken metafyysisenä prinsiippinä olevaa, joka on Jumala, ja ei-mitään, joka on olemisen puutetta; se on edellytys sille, että jotakin voidaan tehdä, sillä sitä ei tehtäisi, jos se jo olisi: niinpä se, mikä syntyy, ei ollut olemassa ennestään. Jos suuntana on ei-mitään, syntyy paha ja synti; niinpä synnintekijän sanotaan kadottavan itsensä, ja synnillä on puutesyy, eikä vaikuttavaa syytä.”

Tänään 27.9.2010 kello 22–24 Totuusradiossa Tomasso Campanellan Aurinkokaupungin (Città del Sole) toisen osan lukee Taina Rajanti. Studiossa keskustelemassa Olli Herranen, Mikko Lahtinen ja Antti Salminen. Lähetys on nauhoite. Sekä maanantain ohjelman että perjantain 1.10. uusinnan voi kuunnella Tampereen läheisyydessä taajuudella 98,4 tai verkossa, samaan aikaan kuin maanantain lähetyksen.

Kuuntele maanantain lähetys osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantain uusinta osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

Katso Taina Rajannin puhe utopioista:

YouTube Preview Image

—————————————————————————————————————————

Aurinkokaupungin jälkeen Matkoja utopiaan -ohjelmasarjassa kuullaan vielä neljä lähetystä: Uusi Atlantis ja Täydellisen valtion idea.


Keskustele menneistä ja nykyisistä utopioista tätä artikkelia kommentoimalla.

Matkoja utopiaan: Aurinkokaupunki 1/2

“Aurinkokaupungin keskeisin viitekehys on Campanellan oma ajattelu. Ensimmäinen vertauskohta on hänen muu poliittinen teologiansa. Aurinkokaupungin hallinto on teokraattinen ja se tuo mieleen katolisen kirkon: ylimpänä ruhtinaana on Aurinko, joka valitaan virkaan pappien joukosta. Valinnan suorittavat ylimmät ruhtinaat silloin kun Aurinko itse vetäytyy virasta. Aurinko on erinomainen esimerkki pappiskuninkaasta. Perinnälliseen valtaan Campanella taas suhtautuu Aurinkokaupungissa perin kriittisesti. Kaupungin hallintoelimenä toimii neuvosto, johon kaikki asukkaat, niin miehet kuin naisetkin kuuluvat. Tällä neuvostolla on tärkeä osa päätäksenteossa, mm. virkamiesten valinnassa, mutta lopullista päätäntävaltaa sillä ei ole.

Aurinkokaupungin hallitsema alue myäs laajentuu. Se saa valtaansa yhä uusia kaupunkeja, vaikka ei ryhdykään valloitussotiin. Näissä vallatuissa kaupungeissa pyritään noudattamaan aurinkolaisten (solari) elämäntapaa ja niiden nuorisoa lähetetään oppiin itse Aurinkokaupunkiin. Nämä muut kaupungit eivät näytä muodostavan Aurinkokaupungin kanssa mitään valtiollista kokonaisuutta, eivätkä ne ole vielä kypsiä omaksumaan Aurinkokaupungin järjestelmää sellaisenaan.

Campanella mainitsee erityisesti, ettei niissä omaksuta naisten yhteisyyttä. Se, että Aurinkokaupungissa naiset ovat yhteisiä ”myös vuoteessa”, herätti heti teoksen ilmestyttyä paljon närkästystä ja vastaväitteitä. Samoin hän joutui puolustamaan keskeistä ajatusta yhteisomistuksesta.Tässä hänellä oli tietenkin enemmän esikuvia; utopioihin usein liittyi ajatus, että yhteiskunnan harmonian säilyttämiseksi on vältettävä itsekkyyttä, ja paras keino tähän on yksityisomaisuuden kieltäminen. Campanella ei rajoittanut ihannetta vain utopiaansa, vaan se oli eräs Kalabrian kansannousun tavoitteista. Kolmas paljon keskustelua herättänyt ajatus Aurinkokaupungissa on aurinkolaisten harjoittama rodunjalostus.”

Tomasso Campanellan utopian lukijan Taina Rajannin puhuva pää utopioista:

YouTube Preview Image

—————————————————————————————————————————

Matkoja utopiaan -ohjelmasarja alkaa Totuusradiossa maanantaina 20.9.2010!


6-osaisessa ohjelmasarjassa käydään läpi samannimisen kirjan kolme utopiaa. Utopiat kuullaan äänikirjoina, jonka jälkeen niistä studiossa keskustelevat vaihtuvat vieraat. Tänään kuullaan ensimmäinen osa Tomasso Campanellan Aurinkokaupungista (Città del Sole). Studiossa keskustelemassa Ollo Herranen, Mikko Lahtinen ja Antti Salminen. Toinen osa äänikirjaa ja siihen liittyvä keskustelu lähetetään tasan viikon kuluttua.

Aurinkokaupunkiutopian käsittelyyn on mahdollista kytkeytyä kommentoimalla tätä artikkelia. Kuuntele Tampereen lähistöllä taajuudella 98,4 ja netitse osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html. Uusinta kuullaan perjantaina 27.9. samaan aikaan osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html.

Heinäkuun antimet: 1) Utopiasta. T. Rajanti. 2) On Utopia. S. Morgan. 3) Utopiasta. J. K. Ihalainen.

Yksi syksyn 2010 Totuusradio-ohjelmasarjoista on otsikoltaan

Matkoja utopiaan.

Ohjelmasarjassa kuullaan sarjan kanssa samaa nimeä kantavan kirjan sisältämät kolme utopiaa:

1) Tommaso Campanella: Aurinkokaupunki (lukijana Taina Rajanti)

2) Francis Bacon: Uusi Atlantis (lukijana Sam Morgan)

3) David Hume: Täydellisen valtion idea (lukijana J. K. Ihalainen)

Utopioiden lisäksi Matkoja utopiaan -sarjassa kuullaan ainakin Matkoja utopiaan -kirjan toimittajan Mikko Lahtisen ja Totuusradion(kin) toimittajan Olli Herrasen sekä mahdollisesti kirjaan alustuksia kirjoittaneiden tai suomennoksia tehneiden mietteitä utopiallisuudesta. Ennen kuin vuosisatojen takaiset utopiat ja suoraan lähetykseen osallistujat pääsevät ääneen, julkistamme utopioiden lukiain mietteitä utopiasta:

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image