Mitä nykyisen taloustieteen tilalle?

Talous ja talouspolitiikka ovat olleet viime vuosina laajemman keskustelun kohteena kuin pitkiin aikoihin. Samalla valtavirtainen talousajattelu on vaikeuksissa yrittäessään ymmärtää ja selittää taloudellisia ilmiöitä, etenkin vuonna 2008 alkaneen talouskriisin jälkeisiä tapahtumia.

Syyt liittyvät pitkälti vallitsevan uusklassisen talousteorian rajoihin. Ensinnäkin valtavirtaisen talousajattelun välineet talouden hahmottamiseen perustuvat suhteellisen jäykkiin ja psykologisoiviin oletuksiin yksilöiden toiminnasta. Niissä taloutta lähestytään ensisijaisesti markkinakäyttäytymistä ja hyödyn maksimointia mallintavien oletusten kautta. Uusklassisessa teoriassa lähdetään oletuksesta, että taloudellisten ilmiöiden laajemmat kytkökset yhtäältä yhteiskuntaan ja toisaalta luontoon jäsentyvät ikään kuin ulkoisina suhteessa tutkimuksen kohteena olevaan “talouteen”. Tämä on ongelmallista, sillä muun yhteiskunnan kehitys ja luonnon resurssit liittyvät keskeisesti myös talouteen ja sen vallitseviin lainalaisuuksiin.

Toiseksi valtavirran talousteoriasta puuttuu ylipäätään kattava teoria talouden kriisiytymisestä. Vuoden 1995 talous-nobelisti Robert Lucasin väite vuodelta 2003 Yhdysvaltain kansantaloudellisen yhdistyksen vuosikokouksessa, että “lamantorjunnan muodostama keskeinen ongelma on kaikilla käytännöllisillä tasoilla ollut ratkaistuna jo vuosikymmeniä” kuvastaa hyvin teorian lähtökohtia, joissa korostuvat talouden tasapainopyrkimykset ja markkinoiden itsekorjaavuus. Nykyinen kriisi kuitenkin kyseenalaistaa taloustieteissä vuosikymmeniä vallinneet oletukset rationaalisesta valinnasta, rahan neutraliteetista, finanssimarkkinoiden tehokkuudesta, markkinoiden itsekorjaavuudesta ja ennen kaikkea Lucasin väitteen kriisiteorian tarpeettomuudesta.

Kolmanneksi taustateorian ja sen metodologisten puutteiden lisäksi keskustelua kriisistä vaivaa se ongelma, että talouspoliittinen keskustelu vastaa valmiisiin poliittisiin rakenteisiin ja oletuksiin. Talous näyttäytyy teorian valossa usein hyvin teknisenä ilmiökenttänä, joka on vain asiantuntijoiden ymmärrettävissä. Eri julkisissa medioissa haastatellaan samoja noin pariakymmentä asiantuntijaa, joista suurin osa on miehiä ja jotka edustavat jo valmiiksi ministeriöiden, työnantajien, palkansaajien tai pankkien kantoja. Tämä vaikeuttaa julkista keskustelua erityisesti vaihtoehtoisista tavoista ymmärtää taloutta. Tämä taas estää vaihtoehtoisen politiikan ja tahtotilan luomisen.

 

Mitä nykyisen taloustieteen tilalle? Suorassa lähetyksessä ainakin
Antti Ronkainen.

  • Ensilähetys: 1. lokakuuta 2012 klo 22–24

  • Uusinta: 5. lokakuuta 2012 klo 22–24

  • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

  • Internet-kuuntelu 1TUNEIN

  • Internet-kuuntelu 2http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

Autonominen opisto

Korkeakoulut ja muut vakiintuneet julkiset tai yksityiset tutkimuksen ja koulutuksen instituutiot ovat viime vuosikymmeninä ajautuneet vakavaan kriisiin, jota vuodesta 2008 jatkunut finanssikriisi on ainoastaan pahentanut. Kriisin mukanaan tuomat leikkaukset kaikkien julkisten instituutioiden toiminnassa ovat tuoneet kuitenkin entistä selkeämmin esiin, että valtiot eivät “rakennesopeutusohjelmien” vuoksi enää kykene esimerkiksi tarjoamaan toimivia rakenteita kriittiselle ja uutta luovalle tutkimukselle tai koulutukselle. Siksi monin paikoin, esimerkiksi Madridissa ja Barcelonassa, monissa Italian kaupungeissa, Lontoossa ja New Yorkissa yhteiskunnalliset liikkeet ovat alkaneet rakentaa itse uusia jokapäiväisen elämän järjestämisen instituutioita, joista “vapaat yliopistot” tai “vaeltavat yliopistot” ovat yksi keskeinen esimerkki. Nämä itsenäiset tietopajat ovatkin kyenneet tuottamaan usein paljon kiinnostavampaa opetusta tai kiinnostavampia yhteiskuntatutkimuksia kuin rahoituksensa ja toimintakykynsä menettäneet valtion instituutiot.

Tarkoituksemme on nyt alkaa rakentaa tällaista itsenäisen tutkimuksen ja opiskelun instituutiota myös Helsinkiin. Pyrkimyksenä olisi siis luoda jatkuva rakenne seminaarien, kurssien ja työpajojen järjestämiselle. Tarkoitus ei ole järjestää vain “opintopiirejä” vaan kehittää yhteistä tutkimus- ja opintotoimintaa ja yhteistyöskentelyä, jonka tavoitteena on myös nykykapitalismille keskeisten valtasuhteiden ja yhteiskunnallisten konfliktien paikantaminen ja hahmottaminen.

Lukuvuoden 2012-13 aikana pyritään järjestämään ainakin kolme seminaaria, joiden aiheina ovat “Metropoli ja kapitalismi”, “Kriittisen taloustieteen käsitteet ja talouskriisin politiikka” sekä “Siirtolaisuuden autonomia”.

http://autonominenopisto.wordpress.com/

24.09.2012 Totuusradiossa ovat aiheena autonomiset opistot. Käytännön esimerkkinä tänä syksynä Helsingissä toimintansa aloittanut Autonominen opisto, jonka koollekutsutekstiä on yllä. Studiossa ainakin Otto Bruun, Antti Ronkainen, Lotta Tenhunen ja Lasse Poser.

  • Ensilähetys: 24. syyskuuta 2012 klo 22–24

  • Uusinta: 28. syyskuuta 2012 klo 22–24

  • Radiotaajuus: 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta)

  • Internet-kuuntelu 1TUNEIN

  • Internet-kuuntelu 2http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

Taide & politiikka: Herbert Marcuse


Taantuuko taide palopuheeksi, kun siitä tulee poliittista? Voiko autenttinen taide ylipäätään olla yhteiskunnallisten kamppailujen väline? Pitäisikö sen olla? Taiteen ikuisuudessa Herbert Marcuse vastaa: Taide on vallankumouksellista! Se murtautuu mystifioidun yhteiskunnallisen todellisuuden läpi ja avaa muutoksen ja avautumisen horisontin. Mistä tämä vanha marksisti oikein höpisee?

 

”Taide on ikuista siksi, että konflikti luonnehtii aina yhteiskuntaa, myös jokaisen kumouksen jälkeen. Autenttinen taide juoksee kaukana muutosten edellä ja muistuttaa ihmisiä niistä rajoista, joita ei ole ylitetty tai joita ei koskaan voida ylittää. Taide ei kuitenkaan ole politiikkaa tai filosofiaa: yhteiskuntaan tai sivilisaatioon kuuluvan konfliktin kulloinenkin anatomia ei ole luonnollinen ja vääjäämätön. Taiteella ei ole kykyä sen selvittämiseen. Marcusen pysyvin viesti on vaatimus taiteen ja ”teorian” (filosofia, tiede, politiikka) pitämisestä erillään, jotta kumpikaan ei menetä omaleimaisuuttaan. Taide voi kuitenkin, jos se pysyy lestissään, muistuttaa teoriaa turhista lupauksista ja kannoista tämän kasken tuolla puolen”

–Ville Lähde, Suomentajan esipuhe, Taiteen ikuisuus

 

Maanantaina 20.2. klo 22–24 Totuusradiossa kysellään taiteen poliittisuuden perään ja ihmetellään Marcusen taidejuttuja. Studiossa on Marcusen viimeisimmän teoksen Taiteen ikuisuus uunituoreen käännöksen suomentaja Ville Lähde, teatteriohjaaja Mikko Kanninen ja filosofi Mikko Niemelä. Ohjelmaa luotsaa Risto.

Ohjelma uusitaan perjantaina 24.2. Suoraa lähetystä ja uusintaa voi kuunnella taajuudella 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) sekä internetissä:

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

Lisälukemisto

 

Lähetyksen aluksi kuultiin Seppo Säämäen Taistelu Tampereesta -kappaleen ensiesitys.

 

Perinnöttömien perinne

 

Jussi Vähämäki ja Antti Salminen kiertelevät aiheesta toiseen Perinnöttömien perinteen innoittamina. Keskustelun aiheina muun muassa avant-garde, Hegel, proletariaatti, pako, tieteen tekeminen ja ei-mikään.

Kuuntele lähetys tästä: http://153.1.200.76:8000/moreeni.m3u

Lähetys on nauhoite. Se kuullaan ensimmäisen kerran maanantaina 28.11. klo 22–24 ja uusintana perjantaina 2.12. Taajuuden 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) lisäksi lähetykset ovat kuultavissa internetissä:

TARKEMMAT KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

Marx ilman marxismia

30.5.2011 Totuusradiossa kuullaan tallenne Eetu Virenin ja Jussi Vähämäen kirjoittaman Perinnöttömien perinne -kirjan julkaisutilaisuudesta. Lisäksi kuullaan noin 30 minuutin verran kirjan alusta ääneen luettuna.

Kuuntele maanantaina osoitteessa:http://www.uta.fi/media/suora/
moreeni/totuusradio.html

Uusinta lähetetään perjantaina 3.6. samaan aikaan osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

Katso pohjille Eetu Virenin Apologia-kapakassa esittämä puheenvuoro koskien muun muassa kabareeta ja edustuksellista demokratiaa:

 

Pelon aika

Jäätiköt sulavat. Muukalaiset vievät työpaikat. Epidemiat tulevat ja tappavat. Talous ei tästä nouse. Pelko on vakituisena vieraanamme uudessa uljaassa maailmassa. Jos huoli omasta terveydestä ja toimeentulosta ei jäytäisikään, aamun lehti ja illan uutiset tuovat luonnonkatastrofit ja terrorismin ihollemme. Mistä pelot kumpuavat? Keitä ne palvelevat? Onko nykyajan peloissa jotain ennen näkemätöntä vai pelkäsivätkö esivanhempamme samoin kuin me? Ovatko pelot viisauden alku? Vai hulluuden?

12.4. Totuusradiossa kuullaan valikoima Kriittisessä tilassa pidettyjä puheenvuoroja. Lauantaina 10.4. Tampere-talossa järjestetty tapahtuma kantoi otsikkoa Pelon aika.

Kuuntele lähetys 12.4. klo 22-24 täällä: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele uusinta perjantaina 15.4. klo 22-24 täällä: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

Radiossa lähetys kuuluu taajuudella 98.4.

Kuuntele aikaisempia lähetyksiä ohjelma-arkistossa.

Kooste Kriittisessä tilassa pidetyistä puheenvuoroista kuultavissa pian luentoarkistossa.

Taloustieteen ABC 2/2: Taloudellisen toiminnan materiaalinen perusta

käppyrä

Taloustieteen ABC: taloudellisen toiminnan materiaalinen perusta

Tässä lähetyksessä käydään viime kerralla keskeneräiseksi jäänyt teoriaosuus loppuun, jonka jälkeen menemme lähemmin taloudellisen toiminnan materiaalisiin ehtoihin. Tämä tarkoittaa taloustieteen mahdollisuuksien ja rajoitteiden tarkastelua elämän tosiasiallisissa puitteissa, eli sitä, mitä käsitys ihmisestä taloudellisena toimijana tarkoittaa. Kuulostaako epäselvältä? Kuuntele lähetys ja palaa kärryille!

Paikalla Mikko Pelttari, Allan seuri, Veli-Matti Partanen, Jani-Petri Laamanen ja Olli Herranen

Taloustieteen ABC: taloustieteen peruskäsitteet ja -ideat

Mitä taloudella tarkoitetaan? Miksi taloudella on meihin vaikuttavaa voimaa? Kuinka hinta määräytyy? Miksi taloutta kannattaa tutkia?

Muun muassa näihin kysymyksiin vastaavat sosiologian opiskelija Olli Herranen, kansantaloustieteen opiskelija Allan Seuri ja taloustieteen tutkija JP Laamanen.

Suora lähetys maanantaina 1.3. klo 22–24 ja uusinta perjantaina 5.3. samaan aikaan. Osallistu keskusteluun kommentoimalla tätä artikkelia ja kuuntele maanantain suora lähetys osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html
Talousradio jatkuu 15.3. Tuolloin aiheena taloustieteen teorioiden toiminnalliset ehdot ja suhde todellisuuteen.

Piilottajaradio

Totuusradiossa käsitellään 25. tammikuuta pian ilmestyvää Piilottajan päiväkirjaa yhdessä kirjoittajansa Juha Suorannan kanssa. Osallistu keskusteluun kommentoimalla tätä artikkelia. Maanantain suoran lähetyksen aikana (klo 22–24) saapuvat kommentit pyritään ottamaan huomioon lähetyksessä.

Juha Suorannan blogi

Vapaa liikkuvuus -verkosto

Kenen hengen pelastat?

Kirjasta kustantajan sivuilla

Otteita Piilottajan päiväkirjasta

Lukijalle

”Tampereen yliopiston professori auttoi turvapaikanhakijan piiloon”, kertoi iltapäivälehden otsikko keväällä 2009. Jonkin aikaa ennen uutista olin saanut tietää poliisin aikeista käännyttää alaikäinen turvapaikanhakija Maahanmuuttoviraston määräyk sestä Suomesta Kreikkaan eli maahan, jossa hän oli ensi kerran tullut Euroopan unionin alueelle. Opin nopeasti, että turvapaikanhakijoiden elinolot Kreikassa ovat katastrofaaliset. Ymmärsin myös, ettei sinne pitäisi päästää ketään, lapsia ja nuoria ei ainakaan. Oli tartuttava toimeen, mutta miten?

Jatka lukemista ”Piilottajaradio”

Yliopistolaki revisited

Yliopistolaki revisited, 30.11. ja 4.12. 2009. Sitä tikulla silmään, joka vanhoja ja niin edelleen…

Totuusradiossa tänään akateemisia kysymyksiä. Totuusradio toivottaa kuuntelijoilleen hyvää yliopistolain toimeenpanon ja lämpimämmän kevään odotusta. Studiossa savuavaa aurinkoa palvovat Tomperin, Vähämäen, Lehtovaaran, Tenhusen ja Pelttarin kaamoksen kyllästämät äänet.

Totuusradion lukuvinkki, check this out: http://akateeminenkysymys.wordpress.com/

Äläkä unohda: http://totuusradio.wordpress.com ja http://www.facebook.com/group.php?gid=52596220247

Lähetys on nauhoite, joten blogikommentteihin ei ole luvassa reaaliaikaista responssia aalloilla. Ei se mitään.