Psykokahvila: Elävä aine

Liekö materia kirjaimellisesti mieletöntä? Vai olemmeko mielinemme sittenkin vain tyhjiössä kimpoilevien hitusten kokoelmia? Jos, niin mitä tämä oikeastaan voisi edes tarkoittaa?

”Vain” lienee filosofian vaarallisimpia sanoja, mistä voitte vakuuttua kuuntelemalla Keijo Lakkalan alustuksen aiheesta miten ymmärtää ainetta elävänä ja aktiivisena. Alustus kuultiin lauantaina 28.1. kulttuurikahvila Hertan kevään ensimmäisessä Psykokahvilassa, joka on toistuva ja kaikille avoin laveasti ottaen mielenfilosofinen keskustelutapahtuma.

Mikä merkitys kultturimme, yhteiskuntamme ja mieltemme terveydelle on sillä, miten ymmärrämme sekä käsitteellistämme itseämme ja mieltemme olemusta? Miten mieltä koskeva tiede ja niin sanottu arkipsykologia suhteutuvat toisiinsa?

Näistä aiheista ja psykokahvilan luonteesta on keskustelemassa yhteiskunnallisiin ja psykologisiin kysymyksiin paneutunut Psykokahvilan kantava voima Jaana Pirkkalainen.

Lähetys, jonka ohjelman toimittaa Renne Pesonen, on nauhoite. Se kuullaan maanantaina 30.1. klo 22–24 ja uusitaan perjantaina 3. päivä helmikuuta. Taajuuden 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) lisäksi lähetykset ovat kuultavissa internetissä:

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

 

Käsite-käsite

 

Tulkoon rikkiviisas metafysiikka, ravatkoon spekulatiivinen ratsu ja kysyttäköön ”kuka, mitä häh?”. Enter Käsitekahvila ja Psykokahvila!

Lauantaina 24.9.2011 alkoi Kulttuurikahvila Hertassa Tampereella jatkuvatoiminen filosofisten keskustelukahviloiden sarja, joka pitää sisällään alaotsikot Käsitekahvila ja Psykokahvila. Käsitekahvila ja Psykokahvila ovat Totuusradion, Hertan, niin&näin:in ja filosofia.fi-nettiportaalin yhteistyöprojekti, jonka tehtävänä on vastata syvällisten kansankeskusteluiden tarpeeseen. Käsitekahvila suunnistaa maailmassa filosofisin käsittein ja psykokahvila paneutuu ihmiseen psykologian kautta.

Avauksessa käsiteltiin käsitettä käsite. Mutta kuten avauksessa pystyimme huomaamaan, ei käsitteen käsite käsittelyä voi jättää pelkästään käsitekahvilan käsittelyyn, vaan sitä on pakko palata käsittelemään myös Totuusradiossa. Mikä on käsite, mitä hyötyä sen käsittelystä on ja miten totuus rakentuu käsitteissä?

Näitä kysymyksiä ovat studiossa pohtimassa Käsitekahvilan alustajien käsitenojatuolifilosofi Herrasen ja mannermaisen käsitefenomenologian filosofi Niemelän lisäksi esoteerisen käsitepsykomaantieteen filosofi Koskensilta, käsitemielenfilosofi Pesonen ja käsitejalkaisen ympäristövallankumouksen karhun niminen filosofi Vadén.

Suora lähetys kuullaan maanantaina 26. syyskuuta klo 22–24. Ohjelma uusitaan perjantaina 30. päivä. Taajuuden 98,4 (50 kilometrin säteellä Näsinneulasta) lisäksi lähetykset ovat kuultavissa internetissä:

KUUNTELUOHJEET LÖYTYVÄT TÄÄLTÄ: http://moreeni.uta.fi/Internetlahetys

Yhteiskunnalliset yritykset

”Yhteiskunnallinen yritys on ilmentymä ajattelusta, että yhteiskunnallisia ongelmia voidaan selvittää yritysmuotoisilla ratkaisuilla sekä liiketoiminnan kautta.”


NO MORE BUSINESS AS USUAL!


Voiko voitontavoitteluun ja pääomien kasaantumiseen keskittyneen yritystoimintamallin haastaa? Onko markkinoiden toimittava yksiselitteisesti yksillä ehdoilla ja säännöillä? Yhteiskunnallisten yritysten idea haastaa totutun ja normaaliksi leimatun tuotantotavan. Vailla ongelmia tämäkään malli ei kuitenkaan ole, sillä se tarjoaa alustan myös epäkaupallisten organisaatioiden kaupallistamiseksi.

Yhteiskunnallisten yritysten eri puolia käsittelee Jani-Petri Laamasen, Oscar Fresan Landíbarin, Kimmo Hokkasen ja Olli Herrasen muodostama kokoonpano. Ajankohtaisena tapaus-esimerkkinä he ottavat käsittelyyn Tampereen Koukkuniemen vanhainkodin tilanteen. Lähetä kommenttisi ennen lähetystä tai sen aikana ja se otetaan studiossa ruodittavaksi!

Totuussyksyn ensimmäinen suora lähetys on kuultavissa vanhaan tapaan klo 22–24, maanantaina 6.9., taajuudella 98,4 tai osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html. Uusinta kuullaan perjantaina 10.9. samaan aikaan osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html.

Muista myös Yhteiskunnallisen opiston keskustelutilaisuus tiistaina 7.9. klo 18, jolloin Vanhalla Kirjastotalolla samasta aiheesta jatkavat kaupungin kehitysjohtaja ja muuan yhteiskunnallisyrittäjä.

Muista myös Kulttuurikahvila Hertta, joka avaa uudet ovensa 9.9., jolloin Hertassa puhumassa yhteiskunnallisesta opiskelusta Juha Suoranta ja lausumassa runoja Jani Salminen. Lisäksi 11.9. Hertassa Vihreän Puolueen Poliittisen runon ilta.