VAPAA LIIKKUVUUS!

Valta on aina reaktiivista, se on yritys vastata ja ottaa haltuun toimintaa antamalla sille jokin syy tai tehtävä. Ihmisten halu muuttaa elämänsä, halu elää toisin, on olennaista. Syyn kysyminen halulle on muutoksen ja liikkeen kieltämistä. Valta syyllistää aina.

YouTube Preview Image

Raja:

mielivaltaisesti maahan piirretty viiva, jonka puolesta voidaan vuodattaa niin omien kansalaisten kuin varsinkin vihollisten ja muukalaisten verta rajattomasti.

Ulkomaalainen:

ihminen, jolla on periaatteessa luovuttamattomat ihmisoikeudet, mutta käytännössä ei, koska ne on varattu kansalaisille.

Suomalainen:

etnis-poliittinen kategoria muinaisajoilta, jolloin ihmisen olemuksen ajateltiin olevan kiinni yhteisöön kuulumisessa eikä pärjäämisessä kapitalistisilla markkinoilla. Käytetään nykyään lähinnä, kun halutaan osoittaa, että joku ei ole suomalainen.

Maanantaina 18.19. klo 22–24 Totuusradiossa Vapaan liikkuvuuden aktiivin Markus Himasen haastattelu (1 h) ja Himasen keskustelu Jussi Vähämäen kanssa (1 h). Lähetys on nauhoite ja se kuullaan uusintana perjantaina 23.10. samaan kellonaikaan.

Kuuntele maanantaina:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantaina:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

LISÄKSI:

KATSO YLIOPISTO-TV:N SIIRTOLAISMAKASIINI

————————————————————————————————————————

Manifesti vapaan liikkuvuuden puolesta

Samalla, kun globalisaatio pyrkii vapauttamaan pääoma- ja informaatiovirrat sekä tavaroiden liikkumisen, on globaali siirtolaisuuden hallinta entisestään kasvanut. Kontrollimekanismit yrittävät estää ihmisiä liikkumasta ja etsimästä parempaa elämää ylläpitäen diktatuureja ja halpatuotantovyöhykkeitä. Ulkomaalaislait, jotka tekevät ihmisistä “laittomia”, luovat joustavaa, prekaaria ja heikon neuvotteluvoiman omaavaa työvoimaa työnantajien armoille.

Jatka lukemista ”VAPAA LIIKKUVUUS!”

Totuusradiolla on juliste


Totuusradiolla on juliste. Julistetta saa vapaasti printata ja levittää  muissa muodoissa.

There is no such thing, at this date of the world’s history, as an independent press. You know it and I know it.  There is not one of you who dares to perform your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear anywhere. I am paid weekly for keeping my honest opinion out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the streets looking for another job. If I allowed my honest opinions to appear in one issue of my paper, before twenty-four hours my occupation would be gone. The business of the journalists is to destroy the truth, to lie outright, to pervert, to vilify, to fawn at the feet of mammon, and to sell his race for his daily bread. We are the tools and vassals of rich men behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other men. We are intellectual prostitutes.

TOTUUSRADIO-JULISTE

TOTUUSRADIO-JULISTE 2

Autonomian historia ja aikamme poliittiset taistelut

11.10 kello 22–24 Totuusradiossa selvitetään autonomian historia ja aikamme poliittiset taistelut. Studiossa Jukka Peltokoski ja Jussi Vähämäki sekä ohjelman toimittaja Lasse Poser. Suoraa lähetystä ennen tai sen aikana tämän artikkelin kommenteiksi tulleet puheenvuorot pyritään huomioimaan lähetyksessä.

Uusinta kuullaan 15.10 kello 22–24. Sekä maanantain suoran lähetyksen että perjantain uusinnan voi kuunnella Tampereen läheisyydessä taajuudella 98,4 tai verkossa:

Kuuntele maanantain lähetys osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantain uusinta osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

Terveisiä studioon. Autonomiasta ja aikamme poliittisista taisteluista:

Eetu Viren:

YouTube Preview Image

ja Antti Salminen:

YouTube Preview Image

—————————————————————————————————————————

AUTONOMIA

Toimintatyyli, joka korostaa itsenäistä tekemistä päättäjien myötämielisyyden odottamisen sijasta; ajatus siitä, että työväki voi tanssittaa pääomaa sen tahtiin tanssimisen sijasta.

AIKAMME POLIITTISET TAISTELUT

– taattu toimeentulo

– vapaa internet

– vapaa liikkuvuus

– ekologinen kestävyys

– antifasismi

—————————————————————————————————————————

1. Teoria

Kapitalisti, rahanomistaja, tarvitsee työväenluokkaa ja sen lisäarvon anastamista muuttaakseen rahan pääomaksi, luodakseen lisävarallisuutta. Työväenluokka ei tarvitse kapitalistia. Kamppailut käydään pääomasuhteen ulkopuolisesta elämästä, pääomasta riippumattomasta elämästä, itsenäisestä ”subjektiivisuudesta”, ja ne kohdistuvat  palkkatyötä – joka on aina alistussuhde – vastaan. Palkkatyöstä kieltäytymisen käytännöt, halut, tarpeet ja toiveet tuodaan suoraan ”tehtaalle”, tuotantoprosessin sisälle (esimerkkinä oikeus tupakoida tuotantolinjalla).

2. Metodologia

Yhteiskunnan tutkiminen työn ja tuotannon, ”tehtaan”, näkökulmasta eikä tehtaan tutkiminen yhteiskunnan näkökulmasta. Yhteistutkimus vastakohtana yhteiskuntatieteelliselle ja tiedeinstituution oikeuttamalle tutkimukselle. Materiaalinen tuotantoprosessi on tärkeässä asemassa, mutta ei sen oikea, objektiivinen kuvaaminen ulkopuolelta, vaan sen tarkastelu poliittisena prosessina, erilaisten politiikkojen  tiivistymänä.

Tarkastelun tasot: a) tuotantovälineet ja niiden kehitys; b) palkkatyön järjestäminen tuotantovälineiden toiminnan tarpeiden mukaan; c) järjestämisen kautta syntyvät palkkatyöläisten keskinäiset suhteet ja niiden sommitelma; d) palkkatyöläiseltä vaadittavat kyvyt ja mielentilat, tämän subjektiivisuuden muokkaus tuotantoprosessin tarpeiden mukaisesti; e) politiikat, joiden avulla palkkatyöläistä tuotetaan ja uusinnetaan.

Periaate: lähtemällä tuotantovälineistä ja niiden muutoksista voidaan avata poliittisen taistelun kenttä ja murtaa lukot, jotka sulkevat työläisen tehtaaseen ja pakottavat hänet palkkatyöhön.

3. Nykyiset kamppailut

Mitkä ovat tuotantovälineet, koneet ja laitteet, joihin kapitalisti investoi ja joita käyttämään hän tarvitsee palkkatyöläisen tuottamaan lisäarvoa? Minkälainen tai mikä on tehdas nykyään, kun vanhat tehtaat ja niissä tehtävä työ näyttävät katoavan näkyvistä? Investoinnit kohdistuvat nykyään inhimilliseen, ihmisen tuottamiseen sekä biologisena että sosiaalisena olentona. Ihmissubjektista, hänen tuottamisestaan on tullut kapitalismin kehityksen edellytys. Ihmistä puolestaan tuotetaan ihmisen avulla, ihmisen kautta. Investoinnit ihmisruumiiseen ja ihmisten keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä sosiaalisiin suhteisiin tavoittelevat niiden järjestämistä lisävarallisuuden luomisen tarpeiden mukaisesti, ihmisruumiiden ja niiden keskinäisten suhteiden organisointia osaksi pääoman arvonlisäyksen prosessia. Niin sanottu reaalisubsumptio on käynnissä subjektin sisällä eikä enää näkyvien työsuoritusten ja näkyvän tuotantoprosessin tasolla. Prosessin keskustassa on ihmissubjekti tuottavana koneena, ihmistehtaana ja palkkatyöläisyyden tuottaminen uusilla, aiemmin pääoman kannalta tuottamattomiksi tuomituilla. Tärkeässä roolissa on reproduktiokykyjen pakkoluovutus (biotekniikat), oppimiskykyjen pakkoluovutus (koulutusteknologiat), vuorovaikutuskykyjen pakkoluovutus (kommunikaatioteknologiat). Keskeiset alueet, joilla uuden palkkatyöläisen luominen tapahtuu ja joilla ”biokapitalismin” poliittiset taistelut käydään ovat ne, joilla ihmissubjektia luodaan: koulutus, terveys (ja ”hoiva”), kulttuuri ja kaupunkitila. Näillä alueilla kapitalismin tavoitteena on luoda uudenlainen palkkatyöläinen, jolta puuttuvat aineellisten tuotantovälineiden lisäksi myös biologiset, sosiaaliset ja henkiset tuotantovälineet ja kyvyt tuottaa itsenäisesti uutta elämää ja uusia inhimillisen elämän muotoja (esim. immateriaalioikeudet).

Poliittisen taistelun kentän avaamiseksi on tärkeää täsmentää eri alueilla käytävien kamppailujen luonnetta, tunnistaa uusia kontrollimuotoja ja yhdistää kamppailut toisiinsa.

Yksi tärkeimmistä ja kaikki sektorit läpäisevistä kysymyksistä sekä symbolisesti että käytännöllisesti on niin sanottu maahanmuuttokeskustelu. Kysymys maahanmuuttajien asemasta ja oikeuksista koskettaa suoraan edellä mainituilla aloilla työskentelevien, erityisesti naisten oikeuksia: oikeus paeta sietämättömiä olosuhteita, oikeus ottaa oma ruumis ja oma elämä haltuunsa, oikeus omiin ihmissuhteisiin. Samalla koko niin sanotusta keskustelusta pitäisi karsia kaikki vasemmistolainen moralismi köyhien ja voimattomien auttamisesta ja sitä olisi tarkasteltava osana kapitalismin uudelleen organisoitumista.

—————————————————————————————————————————

“Autonomista edustajaksi”

Jukka Peltokosken haastattelu

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

Mitä autonomia tarkoittaa tänään?

Lue Franco ”Bifo” Berardin kirjoitus osoitteessa: http://megafoni.kulma.net/index.php?art=266

—————————————————————————————————————————

Autonomian traditio

Future Anterieur -lehden kollektiivi, 1998

Vaarallinen, mutta ei banaali hypoteesi. Kriittinen ajattelu perustuu erittäin vahvaan traditioon, joka ei ole kulunut loppuun eikä myöskään ole menneisyyden jäänne. Traditiomme osoittaa kokonaisuudessaan elinvoimansa sosialistijärjestelmien sortumisen jälkeen, globaalitalouden aikakaudella ja kommunikaatioyhteiskunnan saavuttaessa lakipisteensä. Kyseessä on ehkä ainoa poliittinen ja filosofinen traditio, joka kykenee kohtaamaan postfordististisen tuotantomallin, valtiomuodon muuttumisen, ”heikon ajattelun” sekavan maailman ja valottoman edistyksellisyyden valistuneisuuden. Ehkä. Ennen genealogian piirtämistä on kuitenkin hyvä sopia siitä, mitä tarkoitamme termillä traditio.

Jatka lukemista ”Autonomian historia ja aikamme poliittiset taistelut”

Vihreä uusjako

4.10 kello 22–24 Totuusradiossa keskustellaan vihreästä uusjaosta. Mitä se on ja kuinka se toteutetaan? Miksi se on toteutettava? Studiossa Marko Ulvila, toinen Vihreä uusjako – fossiilikapitalismista vapauteen -kirjan kirjoittajista ja ympäristöfilosofi Tere Vadén.

Ohjelman toimittaa Vihreän Puolueen Santeri Ulkuniemi.

Uusinta kuullaan 9.10 kello 22–24. Sekä maanantain suoran lähetyksen että perjantain uusinnan voi kuunnella Tampereen läheisyydessä taajuudella 98,4 tai verkossa:

Kuuntele maanantain lähetys osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantain uusinta osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

—————————————————————————————————————————

Muista myös Totuusradion uusi oksa: VIDEOSANAKIRJA. Videosanakirjasta löydät audiovisuaalisen selityksen perustulosta, prekariaatista ja sapioseksualismista. Jos haluat osallistu videosanakirjan tekemiseen, ota yhteyttä Totuusradioon: sydansalama7(at)gmail.com.

Matkoja utopiaan: Aurinkokaupunki 2/2

”He pitävät kaiken metafyysisenä prinsiippinä olevaa, joka on Jumala, ja ei-mitään, joka on olemisen puutetta; se on edellytys sille, että jotakin voidaan tehdä, sillä sitä ei tehtäisi, jos se jo olisi: niinpä se, mikä syntyy, ei ollut olemassa ennestään. Jos suuntana on ei-mitään, syntyy paha ja synti; niinpä synnintekijän sanotaan kadottavan itsensä, ja synnillä on puutesyy, eikä vaikuttavaa syytä.”

Tänään 27.9.2010 kello 22–24 Totuusradiossa Tomasso Campanellan Aurinkokaupungin (Città del Sole) toisen osan lukee Taina Rajanti. Studiossa keskustelemassa Olli Herranen, Mikko Lahtinen ja Antti Salminen. Lähetys on nauhoite. Sekä maanantain ohjelman että perjantain 1.10. uusinnan voi kuunnella Tampereen läheisyydessä taajuudella 98,4 tai verkossa, samaan aikaan kuin maanantain lähetyksen.

Kuuntele maanantain lähetys osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantain uusinta osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

Katso Taina Rajannin puhe utopioista:

YouTube Preview Image

—————————————————————————————————————————

Aurinkokaupungin jälkeen Matkoja utopiaan -ohjelmasarjassa kuullaan vielä neljä lähetystä: Uusi Atlantis ja Täydellisen valtion idea.


Keskustele menneistä ja nykyisistä utopioista tätä artikkelia kommentoimalla.

Matkoja utopiaan: Aurinkokaupunki 1/2

“Aurinkokaupungin keskeisin viitekehys on Campanellan oma ajattelu. Ensimmäinen vertauskohta on hänen muu poliittinen teologiansa. Aurinkokaupungin hallinto on teokraattinen ja se tuo mieleen katolisen kirkon: ylimpänä ruhtinaana on Aurinko, joka valitaan virkaan pappien joukosta. Valinnan suorittavat ylimmät ruhtinaat silloin kun Aurinko itse vetäytyy virasta. Aurinko on erinomainen esimerkki pappiskuninkaasta. Perinnälliseen valtaan Campanella taas suhtautuu Aurinkokaupungissa perin kriittisesti. Kaupungin hallintoelimenä toimii neuvosto, johon kaikki asukkaat, niin miehet kuin naisetkin kuuluvat. Tällä neuvostolla on tärkeä osa päätäksenteossa, mm. virkamiesten valinnassa, mutta lopullista päätäntävaltaa sillä ei ole.

Aurinkokaupungin hallitsema alue myäs laajentuu. Se saa valtaansa yhä uusia kaupunkeja, vaikka ei ryhdykään valloitussotiin. Näissä vallatuissa kaupungeissa pyritään noudattamaan aurinkolaisten (solari) elämäntapaa ja niiden nuorisoa lähetetään oppiin itse Aurinkokaupunkiin. Nämä muut kaupungit eivät näytä muodostavan Aurinkokaupungin kanssa mitään valtiollista kokonaisuutta, eivätkä ne ole vielä kypsiä omaksumaan Aurinkokaupungin järjestelmää sellaisenaan.

Campanella mainitsee erityisesti, ettei niissä omaksuta naisten yhteisyyttä. Se, että Aurinkokaupungissa naiset ovat yhteisiä ”myös vuoteessa”, herätti heti teoksen ilmestyttyä paljon närkästystä ja vastaväitteitä. Samoin hän joutui puolustamaan keskeistä ajatusta yhteisomistuksesta.Tässä hänellä oli tietenkin enemmän esikuvia; utopioihin usein liittyi ajatus, että yhteiskunnan harmonian säilyttämiseksi on vältettävä itsekkyyttä, ja paras keino tähän on yksityisomaisuuden kieltäminen. Campanella ei rajoittanut ihannetta vain utopiaansa, vaan se oli eräs Kalabrian kansannousun tavoitteista. Kolmas paljon keskustelua herättänyt ajatus Aurinkokaupungissa on aurinkolaisten harjoittama rodunjalostus.”

Tomasso Campanellan utopian lukijan Taina Rajannin puhuva pää utopioista:

YouTube Preview Image

—————————————————————————————————————————

Matkoja utopiaan -ohjelmasarja alkaa Totuusradiossa maanantaina 20.9.2010!


6-osaisessa ohjelmasarjassa käydään läpi samannimisen kirjan kolme utopiaa. Utopiat kuullaan äänikirjoina, jonka jälkeen niistä studiossa keskustelevat vaihtuvat vieraat. Tänään kuullaan ensimmäinen osa Tomasso Campanellan Aurinkokaupungista (Città del Sole). Studiossa keskustelemassa Ollo Herranen, Mikko Lahtinen ja Antti Salminen. Toinen osa äänikirjaa ja siihen liittyvä keskustelu lähetetään tasan viikon kuluttua.

Aurinkokaupunkiutopian käsittelyyn on mahdollista kytkeytyä kommentoimalla tätä artikkelia. Kuuntele Tampereen lähistöllä taajuudella 98,4 ja netitse osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html. Uusinta kuullaan perjantaina 27.9. samaan aikaan osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html.

Totuusradio-juhla – Todellisuus 2010Mistä todellisuudessa on kysymys juuri nyt? Tule Telakan terassille (Tullikamarinaukio 3, Tampere) selvittämään maailman tilaa yhdessä Totuusradion tekijöiden ja liepeillä olijoiden kanssa 13.9. klo 22–24. Voit myös valmistella puheenvuoron, alustuksen, kysymyksen, provokaation, esitettäväksi juhlamikkiin.

Kyseessä on avoin ja suora lähetys. Syksyn avajaisajeeseen ovat tervetulleita kaikki äänet. Costa Ricaan karanneen Pelttarin sanoin kyseessä on ”opiskelijasyksyn ykköstapahtuma”.

Totuusradio-juhlaan on mahdollista kytkeytyä myös koneitse kommentoimalla tätä artikkelia. Kommentteja kytätään terassilla ja ne lausutaan mahdollisuuksien mukaan ääneen lähetyksessä. Tule paikan päälle tai kuuntele. Kuuntelu käy Tampereen lähistöllä taajuudella 98,4 ja netitse osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html. Uusinta kuullaan perjantaina 10.9. samaan aikaan osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html.

YouTube Preview Image

Yhteiskunnalliset yritykset

”Yhteiskunnallinen yritys on ilmentymä ajattelusta, että yhteiskunnallisia ongelmia voidaan selvittää yritysmuotoisilla ratkaisuilla sekä liiketoiminnan kautta.”


NO MORE BUSINESS AS USUAL!


Voiko voitontavoitteluun ja pääomien kasaantumiseen keskittyneen yritystoimintamallin haastaa? Onko markkinoiden toimittava yksiselitteisesti yksillä ehdoilla ja säännöillä? Yhteiskunnallisten yritysten idea haastaa totutun ja normaaliksi leimatun tuotantotavan. Vailla ongelmia tämäkään malli ei kuitenkaan ole, sillä se tarjoaa alustan myös epäkaupallisten organisaatioiden kaupallistamiseksi.

Yhteiskunnallisten yritysten eri puolia käsittelee Jani-Petri Laamasen, Oscar Fresan Landíbarin, Kimmo Hokkasen ja Olli Herrasen muodostama kokoonpano. Ajankohtaisena tapaus-esimerkkinä he ottavat käsittelyyn Tampereen Koukkuniemen vanhainkodin tilanteen. Lähetä kommenttisi ennen lähetystä tai sen aikana ja se otetaan studiossa ruodittavaksi!

Totuussyksyn ensimmäinen suora lähetys on kuultavissa vanhaan tapaan klo 22–24, maanantaina 6.9., taajuudella 98,4 tai osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html. Uusinta kuullaan perjantaina 10.9. samaan aikaan osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html.

Muista myös Yhteiskunnallisen opiston keskustelutilaisuus tiistaina 7.9. klo 18, jolloin Vanhalla Kirjastotalolla samasta aiheesta jatkavat kaupungin kehitysjohtaja ja muuan yhteiskunnallisyrittäjä.

Muista myös Kulttuurikahvila Hertta, joka avaa uudet ovensa 9.9., jolloin Hertassa puhumassa yhteiskunnallisesta opiskelusta Juha Suoranta ja lausumassa runoja Jani Salminen. Lisäksi 11.9. Hertassa Vihreän Puolueen Poliittisen runon ilta.