Tutkimusraportteja alueelta 2: Vartiosaari

”Keskus tekee periferiaa näkyväksi eri tavoin riippuen millä alueellisen toiminnan hierarkiatasolla se toimii. Esimerkiksi kaupunkitasolla katuvalaisu ulotetaan kaupungin laidan metsiköihin ja kohotetaan teholtaan leikkaussaliinkin riittäväksi. Hiekkakadut levitetään, päällystetään ja oiotaan, vaikka jokainen kadun asukas rusikointia vastustaisi (virkakieli puhuu luonnonmukaisen katuverkon olevan ’jäsentymätön’ ja että se pitää siksi ’jäsentää’). Autioksi jääneet rakennukset ja rakennelmat puretaan kiireesti, vaikka niiden paikalle ei edes rakennettaisi uutta. Pusikkoiset ’ryteiköt’, kuten luonnontilaisia muistuttavat metsiköt, raivataan avaran puistomaisiksi ja silvotaan ulkoiluteillä, kalliorinteet aidataan, ’vaaralliset’ lammet tai lahdet peitetään, mudankin upottavuudesta parutaan varoituskyltein. Kaikkiaan luonto nähdään vain rakentamista odottavana tyhjiönä, ellei aluetta ole varta vasten kooditettu ja varustettu jonkinlaiseksi puistoksi.”

– Marko Leppänen, ¨Esoteerinen maantiede ja periferiterapia”

”Vanhoja luonnontilaisina pidettäviä metsiä on niin vähän, että ympäristönsuojelussa on jouduttu ottamaan käyttöön uusi määritelmä, ’luonnontilaisen katainen metsä’. Se tarkoittaa aarniometsämäistä, rakenteeltaan, iältään ja monimuotoisuudeltaan, eliöyhteisönä, lähempänä luonnon metsää kuin kuin muokattua kasvatusmetsää olevaa metsää. Varsinaiset luonnonmetsät mukaan lukien tällaisia metsiä on äärimmäisen vähän, kriittisten arvioiden mukaan Etelä-Suomessa yhteensä alle 1 prosenttia metsämaa-alasta. Pohjois-Suomi ja Lappi mukaan lukien koko maassa tällaista metsää on noin 5,5 prosenttia. Kaikista näistä jäljellä olevista Suomen aarniometsistä on suojeltu noin puolet.

Silti kansallisromanttinen erämaamaisema elää vielä vahvana ihmisten mielissä, siitä ovat pitäneet huolen ennen kaikkea matkailumainonta, Suomen-kuvateokset ja luontovalokuvat, joiden kuvaajat hakautuvat kohteisiinsa yhä Gallen-Kallelan, Halosen ja Järnefeltin viitoittamaa ruuhkaista tietä…”

– Jussi Kivi, Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas, 104

Miten paikkojen keskustamisyritykset tuhoavat periferiat ja miten romanttinen maisema häviää ja miten tältä hirvitykseltä vältytään? Maanantaina 15.5. Totuusradiossa näitä kysymyksiä selvittävät esoteerisen maantieteeen koulukunnan perustaja, maantieteilijä Marko Leppänen ja Romantic Geographic Societyn perustaja, kuvataiteilija Jussi Kivi. Ohjelman toimittaa Risto Koskensilta.

Ohjelmaa seuratessa voi paikallissanaston vilkuilusta olla apua.

Kuuntele maanantaina osoitteessa: http://www.uta.fi/media/suora/
moreeni/totuusradio.html

Uusinta lähetetään viikon perjantaina samaan aikaan osoitteessa http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

 

Tutkimusraportteja alueelta

TILA

paikka, kohta, alue, ala, sija varsinaisesti jotakin esinettä, oliota, tarkoitusta tms. varten; (us. mon.) asumiseen, toimintaan käytettävästä huoneesta tai sen osasta.

ALUE

maanpinnan määräosa tai laajemmin seutu tai ympäristö

PAIKKA

kohta avaruudessa; alue, seutu, tienoo, paikkakunta; asema, sijainti; kappale, jolla korjataan reikä tai kuluma; tilanne, ajankohta

YMPÄRISTÖ

jotakin ympäröivä alue; ihmistä ympäröivä luonto; elämänpiiri, olot, joissa ihminen tai eläin elää; miljöö; lähistön tai saman yhteisön ihmiset; muut ihmiset

LÄHISTÖ

lähiseutu, -tienoo, ympäristö

TIENOO

seutu, alue, paikka, lähiympäristö, lähistö

SEUTU

piirteiltään, ominaisuuksiltaan usein oman kokonaisuutensa muodostava (tavallisimmin laaja) alue, tienoo, lähistö; rajoiltaan epämääräisistä kehon alueista tai ruumiinosien ympäristöistä, tienoo

SEUTUVILLA

seuduilla, paikkeilla, tienoilla

Lähde: Paikallissanasto

Maanantaina 29.11.2010 käsitellään kello kymmenestä puoleen yöhon paikkojen, seutujen ja alueiden tuntemista & kohtaamista.

Lähetyksessä keskustellaan arjen nyrjäytys- & löytöretkeily-, kokemuksellisen kaupungin konsulttitoimintaa harjoittavan Meiju Niskalan kanssa. Ohjelma on nauhoite ja se kuullaan uusintana perjantaina 4.12.

Kuuntele maanantain lähetys osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/totuusradio.html

Kuuntele perjantain uusinta osoitteessa:

http://www.uta.fi/media/suora/moreeni/simulcast.html

Liite A: Paikallissanasto

Paikallissanasto paikannuksen työkaluksi ja jäsennyksen avuksi.

Paikallissanasto paikallistamisen työkaluksi ja jäsennykseksi, opiksi ja iloksi.

Sanasto ei koskaan ole valmis. Kommentoi siis, ehdota korjauksia ja lisäyksiä.

~  ~  ~

Alue — areaali; maanpinnan määräosa; laajemmin jk muun pinnan osa, seutu t. ympäristö.

Essentia — (erit. elottomista oliosta) olemus; olennaiset asiat.

Essentiaalinen — olennainen, välttämätön, asian ytimeen liittyvä; itsenäinen, ilman näkyvää syytä syntyvä t. toimiva, ulkoisista tekijöistä riippumaton.

Geografia — maantiede, maantieto. Georgica — Vergiliuksen opetusrunoelma maanviljelyksestä.

Identiteetti — (omin) olemus, ominaislaatu, yksilöllisyys, essentia; henkilöys; katsoa kaksi asiaa yhtäläiseksi, yhtäläisyys, samuus.

Kartta — mittakaavan mukainen, pelkistetty ja selitetty piirroskuva jstak alueesta; pienennetty kuvaus suuremmasta alasta maapallonpintaa; muista kaavamaisista piirroksista; eräistä kuvastoista; leimapaperi. Kartografia — kartanpiirustustaito, kartoin esittäminen, karttaoppi. Kartogrammi — levinneisyys-, tilastokartta. Karttakeppi — keppi, jota käytetään jtak seinäkartasta tms. osoitettaessa. Karttaoppi — karttojen valmistusta ja käyttöä käsittelevä oppi, kartografia. Karttapoikkeama — karttapohjoisen ja maantieteellisen pohjoisen välinen kulma, napaluvun kulma, poikkeama. Karttaselitys — vars. geol. ja maanjakokarttaa täydentävä asiakirja.

Kartoittaa — laatia jstak kartta; tutkia kartoittimella; tav. selvittää, selvitellä, tutkia, pohtia.

Jatka lukemista ”Liite A: Paikallissanasto”